Kerkpunt is een fusie van Nederlands Gereformeerde Toerusting, Diaconaal Steunpunt en het Praktijkcentrum.

Dit is de tijdelijke website van Kerkpunt.

Kerkpunt is een fusie van Nederlands Gereformeerde Toerusting (Predikanten Steunpunt, Kerkenraden Steunpunt, Jeugdwerk Steunpunt en Missionair Steunpunt), Diaconaal Steunpunt en het Praktijkcentrum.

In en door kerken kunnen mensen iets proeven van het Koninkrijk van God. Daarom maken wij een punt van kerk-zijn. Vanuit een levend geloof, met hart voor de kerk en met onze kennis en ervaring willen we jou inspireren en begeleiden. Om zo bij te dragen aan de toekomst van jouw kerk; voor de kerkgemeenschap zelf en voor de omgeving. Met elkaar komen we zo verder in kerk-zijn.

Nieuws

Bekijk alles

Vacature gemeentebegeleider/ adviseur

lees meer

Gemeentetraject: Thema 1 – Ontvangen

lees meer

Wat doen we?

Wij ondersteunen jou en jouw gemeente. Je kunt bij ons aankloppen met vragen over gemeenteontwikkeling, jeugd, gedoe in de kerk of diaconale en missionaire vragen. Met onze adviseurs kunnen we je verder helpen. Dat kan zijn door een praktische tip, verwijzing naar materiaal van ons of van anderen of intensievere begeleiding vanuit Kerkpunt. Onze inzet is kerken echt verder te helpen, niet voor de korte, maar voor de lange termijn. Daarom investeren we ook in langere trajecten met kerken.

Kunnen we je ergens mee helpen of heb je een vraag? Neem gerust contact met ons op door ons een mail te sturen.

Je kunt ook bellen naar ons kantoor (038-4270480) maar daar zijn we niet dagelijks bereikbaar. Spreek dan een voicemail in, dan bellen we je zo snel mogelijk terug.

info@kerkpunt.nl

Wie zijn we?

Kerkpunt is opgericht door de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken. Onze dienstverlening stopt niet bij die kerkgrenzen.

Kerkpunt is een fusie van Nederlands Gereformeerde Toerusting (Predikanten Steunpunt, Kerkenraden Steunpunt, Jeugdwerk Steunpunt en Missionair Steunpunt), Diaconaal Steunpunt en het Praktijkcentrum.

Blijf op de hoogte van Kerkpunt
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

‘Als je het geloof van een kind serieus neemt, ontdek je als kerk een nieuwe wereld. Samen geloven is verrassend mooi!’ Ingrid Plantinga (geloofsopvoeding en geloofsleren)
‘Jeugdwerk is een ontmoetingsplek waar geleerd wordt om onderdeel te zijn van de geloofsgemeenschap van verschillende generaties.’ Anko Oussoren (jeugd en intergenerationeel kerk-zijn)
‘Het mooie aan de kerk vind ik dat je door in kleine dingen uit te delen, iets mag laten zien van Gods grote plan voor de toekomst.’ Melanie Spans (communicatiemedewerker)
‘Kom verder in kerk-zijn is voor mij: je als kerk verbinden aan mensen in je buurt en daarin trouw, gastvrij en gul te zijn.’ Derk Jan Poel (diaconaat en integral mission)
‘Jeugdwerk is meer dan een optelsom van methodes, werkvormen en goed beleid. Het is met vallen en opstaan je leven delen en hen hartstochtelijk God gunnen.’ Petra Kiks (jeugd en intergenerationeel kerk-zijn)
‘Kom verder in kerk-zijn betekent voor mij je als gemeenschap durven laten inschakelen in Gods missie in deze wereld.’ Cors Visser (directeur)
‘Optrekken met jonge mensen opent kerkdeuren naar de toekomst.’ Paul Smit (jeugd en intergenerationeel kerk-zijn)
‘Je geloof delen in pastoraat, catechese en geloofsgroei, houdt je verbonden aan de Bron Jezus Christus.’ Hetty Pullen (gemeenteontwikkeling)
‘Ik word blij als ik leiders in de kerk verder kan helpen in het met vreugde leidinggeven aan de gemeente.’ Klaas Quist (leiderschap en gemeenteontwikkeling)