Het thema van het Kerkenpakket is dit jaar: Verander je mee? Dit prikkelende thema werkten we uit in een serie aansprekende weekthema’s. Hierbij sluiten we aan bij de lezingen van het Oecumenisch leesrooster. Daarmee kan voor kinderen het 40-dagenproject van Kind op Zondag worden gebruikt; beide projecten zijn op elkaar afgestemd.

Over het kerkenpakket

Het Kerkenpakket (voorheen ontwikkeld door Steunpunt Liturgie) wordt nu aangeboden door Kerkpunt en zo ontwikkeld dat het voor een grote groep kerken aantrekkelijk is. Samen met de organisaties achter ‘40 dagen hier en nu’ bieden we zo een samenhangend totaalpakket aan:

 • Bijbelleesrooster: een Bijbelleesrooster voor alledag. Illustraties, kaderteksten e.a. bieden allerlei extra’s voor verdieping
 • Inspiratie- en ideeënboekje: gericht op vieren thuis en in kleine kring, met alle leeftijden en op allerlei manieren
 • Materiaal voor een kringbijeenkomst
 • Materiaal voor een bijeenkomst met jongeren
 • Vespers voor de Stille Week. Deze zijn in samenhang met het hele project te gebruiken, maar ook zelfstandig.
 • Handreiking voor voorgangers, predikers en liturgiecommissies: Met als hoofdonderdeel per zondag aanwijzingen voor preekvoorbereiding en prediking (steeds bij de schriftlezingen die de basis vormen voor het bijbelleesrooster van de week die begint). Daarbij komen ook allerlei andere suggesties voor de kerkdienst. Ook wordt steeds gewezen op de relatie met de andere onderdelen van het kerkenpakket, zodat het geheel ook als eenheid kan functioneren.
 • Podcast Veertig dagen Hier en Nu.
 • Wat betreft kinderen: de inhoudelijke lijn (zie de thema’s) is gelijk aan die van het veertigdagenproject van Kind op Zondag; voor kinderen kan dus dat materiaal worden gebruikt (apart bestellen). Zie voor meer informatie: Veertigdagentijd – Kind op zondag

Meer informatie

Weekthema's

 • Het thema wordt uitgewerkt in weekthema’s. Die komen steeds voort uit de lezingen uit het evangelie voor de zondag:
  • Waar zeg je ‘nee’ tegen? (uitgaande van de Verzoeking in de Woestijn)
  • Waar ga jij van stralen? (gaat uit van de Verheerlijking op de berg)
  • Bijzondere ontmoetingen (als eerste Jezus en de Samaritaanse vrouw, gevolgd door diverse andere; steeds ontmoetingen die het leven veranderen)
  • Open je ogen! (de genezing van de blindgeborene)
  • Kom! (Ziekte en opwekking van Lazarus)
  • Waar hoop je op? (Stille Week)
  • Alles wordt anders! (Pasen en de paasweek).

Vespers

Vespers voor de Stille Week, vanuit de invalshoek: De weg van verandering. De eerste drie dagen aan de hand van drie Bijbelse gebeurtenissen die leiden tot grote veranderingen in het leven van de betrokkenen. Vanaf donderdag aan de hand van de gebeurtenissen van die dagen. De vespers zijn uitgewerkt, maar ze kunnen ook als uitgangspunt voor de eigen context dienen.

Achtereenvolgens:

 • Maandag: What’s in a name – Jakob bij Peniël
 • Dinsdag: In vuur en vlam – Mozes, de brandende doornstruik, de boodschap
 • Woensdag: Van A naar Beter? – Doortocht
 • Donderdag: voetwassing
 • Vrijdag: adhv Matteüs 26 en 27
 • Zaterdag: o.a. Hosea 6,1-3

Bestellen

Materialen worden na bestelling digitaal toegestuurd. Het kerkenpakket kost €75,-. De losse vespers kosten €20,-. Bestellen kan via onze webshop of via de knoppen hieronder.

40 dagen podcast

Op woensdag 22 februari start de veertigdagentijd en daarmee ook een nieuwe 40 dagen hier & nu podcast! Ook dit jaar kun je de podcast gratis en eenvoudig volgen via onze eigen app. Je kunt de app installeren via onderstaande button.

Installeer de app