Elk jaar ontwikkelen we een kerkenpakket voor de 40 dagen tijd. Het thema van dat jaar werkten we uit in een serie aansprekende weekthema’s. Daarbij sluiten we aan bij de lezingen van het Oecumenisch leesrooster. Het pakket bevat een breed scala aan materialen. Voor kinderen kan het 40-dagenproject van Kind op Zondag worden gebruikt; beide projecten zijn op elkaar afgestemd.

Over het kerkenpakket

Het Kerkenpakket (in voorgaande jaren ontwikkeld door Steunpunt Liturgie) wordt nu aangeboden door Kerkpunt en zo ontwikkeld dat het voor een grote groep kerken aantrekkelijk is. Samen met de organisaties achter ‘40 dagen hier en nu’ bieden we zo een samenhangend totaalpakket aan:

 • Bijbelleesrooster: een Bijbelleesrooster voor alledag. Illustraties, kaderteksten e.a. bieden allerlei extra’s voor verdieping
 • Inspiratie- en ideeënboekje: gericht op vieren thuis en in kleine kring, met alle leeftijden en op allerlei manieren
 • Materiaal voor een kringbijeenkomst
 • Materiaal voor een bijeenkomst met jongeren
 • Vespers voor de Stille Week. Deze zijn in samenhang met het hele project te gebruiken, maar ook zelfstandig.
 • Handreiking voor voorgangers, predikers en liturgiecommissies: Met als hoofdonderdeel per zondag aanwijzingen voor preekvoorbereiding en prediking (steeds bij de schriftlezingen die de basis vormen voor het bijbelleesrooster van de week die begint). Daarbij komen ook allerlei andere suggesties voor de kerkdienst. Ook wordt steeds gewezen op de relatie met de andere onderdelen van het kerkenpakket, zodat het geheel ook als eenheid kan functioneren.
 • Podcast Veertig dagen Hier en Nu.
 • Wat betreft kinderen: de inhoudelijke lijn (zie de thema’s) is gelijk aan die van het veertigdagenproject van Kind op Zondag; voor kinderen kan dus dat materiaal worden gebruikt (apart bestellen). Zie voor meer informatie: Veertigdagentijd – Kind op zondag

Meer informatie

Weekthema's

 • Het thema wordt uitgewerkt in weekthema’s. Die komen steeds voort uit de lezingen uit het evangelie voor de zondag. De thema’s van vorig jaar waren:
  • Waar zeg je ‘nee’ tegen? (uitgaande van de Verzoeking in de Woestijn)
  • Waar ga jij van stralen? (gaat uit van de Verheerlijking op de berg)
  • Bijzondere ontmoetingen (als eerste Jezus en de Samaritaanse vrouw, gevolgd door diverse andere; steeds ontmoetingen die het leven veranderen)
  • Open je ogen! (de genezing van de blindgeborene)
  • Kom! (Ziekte en opwekking van Lazarus)
  • Waar hoop je op? (Stille Week)
  • Alles wordt anders! (Pasen en de paasweek).

Bestellen

Materialen worden na bestelling digitaal toegestuurd. Het kerkenpakket kost €75,-. De losse vespers kosten €20,-. Bestellen kan via onze webshop.

40 dagen podcast

Tijdens de veertigdagentijd kun je onze 40 dagen hier & nu podcast volgen! De podcast is gratis en eenvoudig volgen via onze eigen app. Maar je kunt de podcast natuurlijk ook volgen via je eigen podcast app.

Installeer de app