Door: Pieter Messelink – adviseur missionair kerk-zijn

Jarenlang leefde ik alsof de Heilige Geest niet bestond. Mijn opvoeding is gekleurd door mooie uitingen van geloof, maar er was weinig aandacht voor het werk van de Geest. Toen ik later in mijn leven begon te ontdekken wie Hij is en hoe Hij werkt, veranderde er veel.

Openstaan voor het onverwachte

De Geest waait waarheen Hij wil. Als onze God voorspelbaar was, weet ik niet of ik hem zo graag zou willen volgen. Wandelen met en luisteren naar Zijn Geest maakt dat ik opensta voor het nieuwe, het onverwachte, dat ik het lef heb om wegen in te slaan die anders te spannend zouden zijn. Aan de andere kant hebben ervaringen met de Heilige Geest me juist geholpen om Gods trouw en zijn betrouwbaarheid te ervaren. Hij trekt me niet alle kanten tegelijk op. In de dagelijkse communicatie met de Heilige Geest wijst Hij me een weg die niet altijd makkelijk, maar wel een zeker pad is te midden van de vele opties en mogelijkheden die er zijn.

Onbevangen leven

Jezus’ leerlingen zaten zo tegen het einde van Zijn bediening nog vol met vragen. Johannes 14 geeft een boeiend verslag. De leerlingen liepen naast Jezus, stonden er met hun neus bovenop toen hij zieken beter maakte, doden opwekte en demonen uitdreef. En dan die vraag: ‘Heer: laat ons de Vader zien’! Als antwoord wijst Jezus op zichzelf en belooft vervolgens de Heilige Geest. Hij zegt dan: ‘Ik zal jullie niet als wezen achterlaten’. In de eerste plaats doet God weer wat Hij altijd doet: vertellen dat Hij er bij is: IK BEN! Heel concreet houdt dat in dat de Heilige Geest bij ons is en ons richting geeft. Jezus zegt er ook nog bij: ‘Als je niet in Mij gelooft, kun je Hem niet ontvangen’. Hoe gaaf de samenhang tussen Vader, Zoon en Geest! In Jezus geloven betekent Zijn agenda voor jouw leven omarmen. Je geen zorgen maken, niet oordelen, trouw leren zijn, vergeving aanvaarden, je schaamte loslaten. Jezus schoffelt. Hij bereid je voor op onbevangen leven door de Geest. Deze Helper leidt en laat ons zien wat de volgende stap is.

Wandelen in geloof

Er was een moment in mijn leven dat ik klaar was met de baan die ik op dat moment had. In gebed echter proefde ik telkens weer dat de Geest tegen me zei: ga maar terug, ga er maar mee verder… Toen die richting na tien keer bidden nog steeds werd herhaald, bad ik: “Dat is goed Heer, maar laat me dan in ieder geval zien wat dat me op gaat leveren…” Wat ik vervolgens proefde was: “dat is niet aan jou, ga maar gewoon je werk doen, Ik ben bij je!” Wandelen in geloof, niet door de uitkomst te zien… Niet makkelijk, maar als je leert te luisteren naar Gods stem, wordt het leven er eenvoudiger op. Als Hij een weg wijst, vallen er andere dingen af voor jou. Hij geeft focus en maakt het leven daarmee draagbaar. Hij bemoedigt als het tegenzit. Zijn juk is zacht…

Ontspannen in beweging

Wat ik hier boven schrijf, ervaar ik als aanloop, als voorbereiding op nog meer leven door de Geest. Ik verlang naar de bijzondere kracht van de Heilige Geest in mijn leven en dat Zijn liefde en kracht door me heen mogen vloeien. Mensen die God niet kennen laten zich in dit land moeilijk overtuigen door theologische argumenten. Wat als ze aangeraakt mogen worden door de Geest en daardoor op zoek gaan naar Jezus? Het gebeurt en de verhalen zijn overtuigend.

Vanuit Kerkpunt willen we leven en werken vanuit de kracht van de Heilige Geest. Om zo ook de kerken te helpen ontdekken wat de Geest tegen iedere gelovige persoonlijk en daardoor ook tegen de gemeenten zegt. ‘De Geest moet het doen’, dat horen we wel eens. Die uitspraak zet ons soms ook onterecht stil. Als Kerkpunt willen we kerken begeleiden en inspireren om het schip van de gemeente zeilklaar te maken. Als je wilt zeilen zijn er heel wat handelingen nodig om uiteindelijk wind te vangen. Wij zijn verantwoordelijk om in de voetsporen van Jezus het schip op te tuigen, touwen aan te leggen, zeilen te repareren en te hijsen. De Geest waait al en wij hoeven vervolgens alleen maar wind te vangen. Als mensen leren zoeken naar Gods richting, zullen we als kerken op een ontspannen manier in beweging zijn. Ik bid dat de Heer ons steeds meer gaat gebruiken als kanaal van Zijn liefde en als kanaal van de kracht van de Heilige Geest!

Wil je meer weten over missionair kerk-zijn, discipelschap of integral mission en wat Kerkpunt daarin zou kunnen betekenen? Neem dan contact op met Pieter.

Wil je meer weten?
Neem contact op met Pieter Messelink

pieter.messelink@kerkpunt.nl