Werkers in de kerk worden soms behoorlijk in beslag genomen door onderwerpen en taken. Nu hoeft dat voor een tijdje niet een probleem te zijn. Dat is het wel als dit een structureel terugkerend patroon is. Dan kan al je werken voor de Heer ten koste gaan van de vreugde.

Als de vreugde verdwijnt

Als de vreugde verdwijnt, gaat het leven uit onze inzet. De vermoeidheid neemt toe, de energie verdwijnt. Vroeg of laat ben je opgebrand en raak je teleurgesteld. In jezelf, in anderen en misschien zelfs wel in God. Wie heeft daar voordeel van?

In de bijna twaalf jaar dat ik werk voor Kerkpunt en een van haar voorlopers, heb ik honderden werkers in de kerk ontmoet en gesproken. En geconstateerd dat de vreugde soms ver te zoeken is. Daar zijn allerlei redenen voor te geven. Eerlijk is eerlijk, ik heb zelf ook tijden gekend dat de vreugde onder grote druk stond of zelfs verdween .

De vreugde van Jezus

Vreugde is blijkbaar voor Jezus ook iets essentieels geweest. In een gesprek met zijn leerlingen zegt Jezus: ‘Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn.’ (Johannes 15:11) En later vraagt Jezus aan zijn Vader: ‘Nu kom ik naar U toe, en Ik zeg dit terwijl ik nog in de wereld ben, opdat zij vervuld worden van mijn vreugde.’ (Johannes 17:13) Jezus heeft gebeden dat we vervuld worden van zijn vreugde.

Wat is de vreugde van Jezus? Uit zijn gesprek met zijn leerlingen lees ik dat het te maken heeft met een levenshouding. Jezus wijst op zijn liefde én zijn geboden. Hij vraagt ons zijn voorbeeld te volgen. Hij hield zich aan de geboden van zijn vader en bleef zo in zijn liefde.

Enkele dagen geleden stierf de Amerikaanse theoloog en voorganger Tim Keller. Voor wie hem niet kent, hij was sinds 1989 werkzaam in Manhattan, New York. Enkele jaren geleden beluisterde ik een preek van hem over het gebed van Jezus uit Johannes 17. In deze preek zegt Keller: ‘The way you know you’re in your mission, is there is joy.’ Of te wel. Je weet dat je doet waarvoor je geroepen bent, als er vreugde is.(De preek van Keller vind je onderaan deze blog).

The way you know you’re in your mission, is there is joy. Tim Keller

De vreugde van de Geest

Deze dagen vieren we de uitstorting van de Geest. Het is de Geest die ons de weg wijst naar de volle waarheid. Wat Jezus van ons vraagt, Hem in zijn liefde en gehoorzaamheid volgen, gaat in tegen onze natuur. Ook in de kerk vervallen we gemakkelijk tot dadendrang. We vinden het vaak makkelijker om iets te organiseren, dan elkaar te vertellen of het ons nog een beetje lukt om Jezus te volgen. En we oordelen makkelijker dat anderen te weinig of te veel doen, te rekkelijk zijn of te precies.

Op de opstandingsdag zei Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Vrede zij met jullie! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zend Ik jullie uit’. Na deze woorden blies Hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest.’ (Johannes 20:21-22)

Jezus liefhebben en gehoorzamen geeft vreugde! Als er vreugde is, doe je waarvoor je bent geroepen. Kom, heilige Geest, vernieuw steeds ons hart. En laat de vreugde van Jezus ons volledig vervullen. Totdat U komt Here Jezus. Wacht niet te lang, maar kom!

Deze blog is geschreven door Klaas Quist.

Wil je meer weten?
Neem contact op met Klaas Quist

klaas.quist@kerkpunt.nl 085-1045 111