Op zondag 8 mei worden veel moeders even extra in het zonnetje gezet. We verwennen ze dan met een ontbijt op bed, een mooie tekening, een cadeautje of een mooi bos bloemen. Het is ook een mooi moment om moeders wereldwijd te steunen met ons gebed en onze gaven.

Dat kan natuurlijk het hele jaar door, maar Moederdag is heel geschikt om hier een keer bewust aandacht voor te vragen. Bid en geef om moeders over de hele wereld! Dat kan bijvoorbeeld via de volgende projecten:

Zeg nee tegen huiselijk geweld in Mali

Intimidatie en (seksueel) geweld komen helaas veel voor in Mali. Door de traditionele cultuur is het onderwerp slecht bespreekbaar. De christelijke vrouwenbeweging AMFEP (partner van Verre Naasten) zet zich er voor in om de cijfers van huiselijk geweld in christelijke gezinnen omlaag te brengen. Al jaren werkt deze kerkelijke organisatie aan voorlichtingsprogramma’s en trainingen rondom thema’s als huiselijk en seksueel geweld, relaties, opvoeding, moederschap en gezondheid van vrouwen. Meer informatie vind je hier.

Hersteloperaties voor vrouwen

Wanneer een bevalling té lang duurt, kan er een gat ontstaan in de blaaswand, waardoor vrouwen de rest van hun leven ongecontroleerd urine verliezen. Meer dan twee miljoen vrouwen worstelen dagelijks met de gevolgen. Naast allerlei fysieke problemen, heeft een dergelijke aandoening grote sociale gevolgen. In Newbornlife heeft al enkele honderden Afrikaanse vrouwen een gratis hersteloperatie kunnen aanbieden.

Meer informatie: www.newbornlife.nl

Voorkom kindhuwelijken in Malawi

In Malawi komen kindhuwelijken veel voor. Door armoede en gebrek aan perspectief trouwen veel meisjes op veel te jonge leeftijd. Trouwen als je nog een kind bent: dat heeft grote gevolgen. Meisjes stoppen met school en zijn vaak erg kwetsbaar. Ze worden vaak slachtoffer van huiselijk geweld en ook hun kinderen groeien dan weer op in een gebroken gezin. Voor meisjes die té jong zwanger raken, is een bevalling bovendien levensgevaarlijk. Red een Kind zet zich in om meisjes weer een toekomst te bieden. Meer informatie vind je hier.

Sta op tegen onrecht in de seksindustrie

Stichting De Haven is er voor moeders, dochters en zussen in de prostitutie. De Haven wil mensen in het prostitutiecircuit inspireren, hoop bieden en ondersteunen. Ze bezoeken deze vrouwen en zijn daar trouw in. Hun maatschappelijk werkers bieden praktische en psychosociale begeleiding bij diverse problemen. Als iemand uit de seksindustrie wil stappen, wordt er een uitstapprogramma op maat aangeboden. Dit programma duurt zo lang als nodig. Meer informatie vind je op de website van de Haven.