De Thuisgevers zet zich in voor tijdelijke huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders). Samen met kerken, andere maatschappelijke organisaties en bedrijven sporen ze leegstaande panden op die ze geschikt maken voor tijdelijke huisvesting. Ook zorgen ze voor extra begeleiding door buddy’s. Zo draagt de Thuisblijvers een steentje bij aan het oplossen van de opvangcrisis. Zo wordt de pastorie van de voormalig Gereformeerde kerk vrijgemaakt in Rotterdam Delfshaven ingezet als woonruimte voor statushouders, vanuit het verlangen om zorg te dragen voor de mensen om ons heen. De kennis en ervaring van de Thuisgevers heeft hierbij goed geholpen.

Pastorie

Bram van Noordenne is dertiger, vader van twee kinderen en lid van de Gereformeerde kerk vrijgemaakt Rotterdam Delfshaven. Toen de pastorie van zijn kerk leeg kwam te staan besloot Bram te onderzoeken hoe ze de woning konden inzetten als woonruimte voor statushouders. “In onze wijk Spangen zie je soms letterlijk de armoede op straat, maar we kennen ook allemaal de beelden in Ter Apel. We hebben de opdracht gekregen daar iets mee te doen. Zorgdragen voor de mensen om je heen.”

De kerk van Bram is enthousiast over zijn idee en hij krijgt een vrijbrief om het traject verder op poten te zetten. Dat gaat niet vanzelf, want het lukt hem maar niet om bij het juiste loket van de gemeente Rotterdam terecht te komen. Uiteindelijk komt hij via via in contact met Bertine Oosthoek van de Thuisgevers. “Vanaf dat moment gingen er opeens allerlei deuren open”, vertelt Bram enthousiast.

De Thuisgevers heeft met haar netwerk dingen voor elkaar gekregen die mij zelf niet waren gelukt.

Kennis en ervaring

Bertine had vanuit de Thuisgevers de nodige ervaring met het verhuren van woningen voor (tijdelijke) vluchtelingenhuisvesting en regelde een meeting met de gemeente Rotterdam. Tijdens die meeting werd besproken dat ze gebruik konden maken van de ‘hotel- en accommodatie regeling’ (HAR). Bram: “Je ontvangt dan een vergoeding van de overheid voor de verhuur van de woning; voorwaarde is wel dat de woning volledig gemeubileerd is.” Dat bleek gelukkig geen enkel probleem. Binnen no-time was de inventaris voor de woning bij elkaar verzameld. “De diaconie, onze leden; ze zijn allemaal enorm pragmatisch. Moet er iets komen? Geregeld, de volgende dag staat er een reeks bedden, kasten en stoelen klaar” vertelt Bram lachend. Jaco Groenewoud, werkzaam bij de Nederlandse Bank, vader van drie kids en voorzitter diaconie van de PKN Rotterdam Noordrand, herkent dit enthousiasme ook binnen zijn gemeente. “Je moet mensen soms eerder teleurstellen, dan dat er te weinig binnenkomt.”, verklaart hij lachend. In zijn gemeente hebben zich ook al verschillende buddy’s aangemeld. “Dat wordt vanuit de Thuisgevers aanbevolen, want mensen onderdak bieden is één, maar ze moeten ook iemand hebben om op terug te vallen bij vragen of problemen.”

Woonklaar

De thuisgemeente van Jaco maakt op dit moment twee woningen klaar voor tijdelijke bewoning door statushouders: “Onze kerk is eigenaar van meerdere woningen in Rotterdam. In eerste instantie waren alle woningen verhuurd. Maar een paar weken nadat ik bij de kerkrentmeester navraag deed, werd ik gebeld dat er twee woningen vrijkwamen – we zijn nu druk bezig om ze alle twee op tijd klaar te maken.” Beide mannen vinden het fijn dat de Thuisgevers hen heeft bijgestaan in het traject. Bram: “De Thuisgevers heeft met haar netwerk dingen voor elkaar gekregen die mij zelf niet waren gelukt.” Jaco beaamt dit: “Bertine heeft de gemeente heel snel meegekregen in het verhaal. Ze kon precies uitleggen hoe de HAR werkt en had al een standaard contract klaarliggen. Alles klopte gewoon.” Bram: “En de gemeente Rotterdam bleek heel bereidwillig en pragmatisch. Hun instelling is: ‘Kan je leveren wat we nodig hebben? Dan gaan we zaken doen.” De mannen hopen dat nog veel meer mensen bekend raken met het initiatief. “Er zijn ongetwijfeld nog meer leegstaande woningen die (tijdelijk) bewoond kunnen worden door statushouders. Het voelt misschien als een druppel op een gloeiende plaat, maar in één mensenleven heeft het een enorme impact!”

Het voelt misschien als een druppel op een gloeiende plaat, maar in één mensenleven heeft het een enorme impact!

Ook een Thuisgeef-initiatief starten?

Kerken kunnen een gebouw voor enkele maanden tot een jaar verhuren via de Thuisgevers, voor het huisvesten van vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Zo helpen we statushouders aan een nieuw bestaan! Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met de Thuisgevers!

Meer informatie voor kerken