Het is weer tijd voor het driejaarlijkse armoedeonderzoek van Knooppunt Kerken en Armoede. Met dit onderzoek wordt de hulpverlening door o.a. diaconieën in Nederland onderzocht. De afgelopen week zijn alle diaconieën in de GKv en NGK rechtstreeks uitgenodigd om mee te doen met het Armoedeonderzoek 2022. De vragenlijst is kort en bestaat uit ongeveer 10 vragen. Invullen kan tot 14 november (Let op: de deadline is verlengd).

Door het invullen van deze vragenlijst krijgen we een beeld zowel de materiële als de immateriële hulp verleend aan individuen of via collectieve initiatieven. De kerken en diaconieën vinden het van groot belang om in beeld te brengen hoe zij betrokken zijn bij hulpverlening aan mensen die financieel in de knel raken in onze samenleving.

Tips voor het invullen

  • Het is handig om de jaarrekening van 2021 bij de hand te hebben.
  • Wanneer meer mensen van jullie diaconie deze uitnodiging hebben ontvangen, stem dan even af wie deze vragenlijst invult.
  • De vragenlijst is kort en bestaat uit ongeveer 10 vragen.
  • Ook als er bij jullie diaconie niks wordt gedaan aan armoedebestrijding, is het belangrijk de vragenlijst in te vullen, voor een volledig beeld.

Jullie kunnen hier de vragenlijst invullen. De vragenlijst is een stuk korter dan voorgaande edities. Als dank voor het invullen krijgen jullie gratis entree bij de conferentie over armoede die begin 2023 zal worden georganiseerd. Tijdens deze conferentie zullen de uitkomsten van het onderzoek worden gedeeld en geven we op basis hiervan aanbevelingen voor de praktijk.

Wil je meer weten?
Neem contact op met Derk Jan Poel

derkjan.poel@kerkpunt.nl 0683944555