We staan op de rand van een nieuw jaar. Een mooi moment voor een korte terugblik. Wat hebben we het afgelopen jaar gedaan? We zijn dankbaar dat we als Kerkpunt veel lokale kerken mochten adviseren en begeleiden. Onze misse is en blijft om kerken bij te staan om voorproefjes van het Koninkrijk te zijn. Het gaat dan niet primair om getallen, maar we willen wel graag laten zien wat we hebben gedaan. Ook blikken we kort vooruit naar 2023.

Advies en begeleiding

We kregen zo’n 200 vragen binnen die we per mail of telefoon konden beantwoorden. Variërend van: weten jullie iemand die iets kan vertellen over hoe we kerk kunnen zijn na corona tot waar kunnen we paaskaarsen kopen en hebben jullie materiaal voor hoe een tweede dienst in te vullen? Daarnaast zijn we zo’n 175 keer bij een gemeente langs geweest, soms voor een avond, een heidag en soms voor wat langere begeleiding.

Daarnaast organiseerden we dit jaar diverse webinars. Aan het begin van het jaar publiceerden we de Jeugdtrends 2022 online. In samenwerking met de Protestantse kerk in Nederland organiseerden we een aantal webinars over energiecompensatie en armoede. Ook gaven we een webinar van drie afleveringen over wenkend leiderschap en stonden we in een webinar stil bij de mogelijkheden van het kerkgebouw in Gods missie.

En verder:

  • waren we één van de organiserende partijen van de werkconferentie Missie BinnensteBuiten.
  • gingen we een samenwerking aan met Verre Naasten en E&R. Zo willen we kerken concreet helpen Gods liefde uit te delen in hun wijk.
  • introduceerden we Nieuw Kerkelijk Peil als tool om de gaven en talenten in jullie gemeente te ontdekken. Je krijgt daarmee inzicht in waar jullie als gemeente staan, om vervolgens samen na te denken over de mogelijkheden voor de toekomst.

Op Trektocht

Waar staan we nu als kerk? Wat heeft de afgelopen periode ons geleerd? Wie zijn we misschien wel kwijt geraakt? Kunnen we weer terug naar het oude normaal? Willen we dat eigenlijk wel? Dit jaar hebben zo’n 10 kerken gebruik gemaakt van onze Trektocht en zo met elkaar de tijd genomen om in ontmoeting, gesprek en oefening antwoorden te vinden op deze vragen.

Meer over de trektocht

Versterking van ons team

Dit jaar werd ons team versterkt met een aantal nieuwe collega’s! Zo gingen Willem Smouter en Christien de Ruyter aan de slag als gemeenteadviseur. Willem zet zijn ervaring in voor kerken die nieuwe wegen willen inslaan of waar het flink rommelt.  Christien begeleidt gemeenten op het gebeid van jeugdwerk en intergenerationeel kerk-zijn.

Steunpunt Liturgie werd onderdeel van Kerkpunt en daarmee werd ook Anje de Heer onderdeel van ons team. Met deze stap willen Commissie Eredienst en Kerkpunt zorgen voor meer en betere advisering op het gebied van liturgie. Na de zomer ging Marjolijn van der Stelt bij ons aan de slag als projectmedewerker. Haar passie is het ontwikkelen van materiaal en creatieve werkvormen. Verder loopt Renske Bakker  als vierdejaars student HBO Theologie een jaar stage bij Kerkpunt. Zij schrijft materialen voor Leren in de kerk en loopt daarnaast onder andere mee met een missionair traject.

Op naar 2023

Ook in 2023 willen we dienstbaar zijn aan GKv en NGK kerken en andere kerken die bij ons aankloppen. Onze missie blijft onveranderd: bijdragen aan lokale kerken als voorproefjes van het Koninkrijk. Dat betekent dat gemeenschappen belangrijk zijn. Speerpunten voor komend jaar zijn: gemeenschap van alle generaties, een diverse gemeenschap en een gemeenschap met een missie. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat we inzetten op ‘Samen jong’, hoe om te gaan met diversiteit, Lerenindekerk.nl verder uitbouwen en natuurlijk blijven inzetten op de vragen waar kerken mee komen.