Geloofsleren aan jonge tieners, hoe doe je dat? Uit een onderzoek naar geloofsonderwijs voor 10-12 jarigen blijkt dat dat nog niet zo makkelijk is. Veel kerken geven aan het belangrijk te vinden, maar er tegelijk mee te worstelen hoe dat te doen en zijn op zoek naar inspiratie en toerusting.

 

Kinderwerk blijkt een serieuze zaak. In opdracht van Kerkpunt onderzocht een student van de Viaa hoe geloofsleren aan kinderen van 10-12 jaar is vormgegeven in 41 kerken in Nederland (GKv, NGK, PKN, CGK). In 38 van deze gemeenten is er een vorm van geloofsonderwijs aan deze leeftijdsgroep, met name gericht op groei in kennis en inzicht van de Bijbel en verbinding met de kerk en met elkaar.

Toch is er ook verlegenheid met de doelgroep. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat meer dan een derde van de invullers aangeeft graag toerusting of inspiratie voor het werken met deze leeftijdsgroep te willen ontvangen.

Het blijkt dat in de meeste kerken geen specifieke aanpak voor de bovenbouw is.

Minder dan een vijfde van de onderzochte gemeenten gebruikt een methode die speciaal gericht is op deze doelgroep. Andere kerken maken gebruik van materiaal voor kinderen van 4-12 jaar. Een paar kerken ontwikkelden hun eigen materiaal.

Volgens Ingrid, adviseur geloofsontwikkeling bij Kerkpunt, is dat een gemiste kans. “Deze leeftijdsgroep heeft eigen kenmerken die je als kerk kunt benutten in het proces van levenslang geloofsleren. Zo zijn kinderen in de leeftijd van 10-12 jaar nieuwgierig en houden ze ervan om nieuwe kennis op te doen. Ze kunnen veel kennis opslaan.”

Daarnaast wijst Ingrid op twee andere belangrijke kenmerken van deze leeftijdsgroep.

  • Het abstracte denken heeft zich in zoverre ontwikkeld dat ze in staat zijn om het fenomeen geschiedenis te begrijpen en verhalen in een context te plaatsen.
  • Ze zijn meer dan in de jaren daarvoor bezig met sociale verhoudingen en ontwikkelen belangrijke relaties/vriendschappen.

Spoorzoeken in de Bijbel

Wij helpen kerken graag om kinderen in de bovenbouw te bereiken en te stimuleren in hun geloofsontwikkeling. Daarvoor hebben we bijvoorbeeld een tijdlijn van de Bijbel ontwikkeld en bieden we een methode aan voor geloofsleren van 8-12 jarigen (Spoorzoeken in de Bijbel). Ook kunnen we toerusting komen geven in jouw kerk, neem voor meer informatie contact op met Ingrid.

Ga naar Spoorzoeken in de Bijbel

Wil je meer weten?
Neem contact op met Ingrid Plantinga

ingrid.plantinga@kerkpunt.nl +31 6 52851538