Sterker jeugdwerk in lokale kerken, dat is het doel van de plannen van CGJO en Kerkpunt. De organisaties gaan vanaf 1 september de krachten bundelen: gezamenlijke producten en diensten. De medewerkers van CGJO gaan over naar Kerkpunt. Door deze samenvoeging kan het jeugdwerk in gemeenten nog beter worden ondersteund.

Kwaliteit borgen

Het bestuur van CGJO, een jeugdwerkorganisatie vanuit de Christelijke Gereformeerde Kerk, ziet het als noodzaak om de samenwerking te zoeken met een organisatie met een vergelijkbare visie en missie op kerkelijk jeugdwerk. Voorzitter Bram de Vuijst: ‘’Onze huidige verenigingsstructuur werkt niet goed genoeg om voldoende kwaliteit te leveren. Er komen steeds meer en steeds complexere vragen. Een professionaliseringsslag is nodig.’’

De keuze om samen te werken met Kerkpunt was snel gemaakt. Er is al langer een samenwerking tussen Kerkpunt en CGJO in verschillende projecten rondom jeugdwerk zoals recent in het project Samen Jong: een kerk voor alle generaties.

Als Kerkpunt zijn we heel blij met deze samenwerking. Het is een mooie versterking van ons team. We kunnen nu meer kerken op een goede wijze adviseren en begeleiden rondom jeugd en gemeente-zijn van alle generaties Cors Visser

Sterk jeugdwerk

Een van de uitwerkingen is dat de stafleden van CGJO in dienst komen bij Kerkpunt. Door deze samenvoeging ontstaat er voor het jeugdwerk een organisatie die groter en professioneler is dan nu. Cors Visser, directeur Kerkpunt: ‘’Als Kerkpunt zijn we heel blij met deze samenwerking. Het is een mooie versterking van ons team. Maar belangrijker, we kunnen nu meer kerken op een goede wijze adviseren en begeleiden rondom jeugd en gemeente-zijn van alle generaties’’. Hoewel de organisatiestructuur verandert, blijft de CGJO een beleidsmatige rol vervullen namens de lokale Christelike Gereformeerde Kerken over jeugdwerkondersteuning.

CGJO

De CGJO wil alles wat ze in huis heeft inzetten om zo veel mogelijk (CGK) kerken in Nederland te bereiken om het jeugdwerk te versterken. De CGJO biedt toerusting op maat voor jeugdwerkers die werken met kinderen, tieners en jongvolwassenen. Daarnaast zijn er trainings- en coachingsmogelijkheden voor clubs, verenigingen, kerkenraden en ouders.

CGJO website