Kom verder in gesprek! We willen je inspireren om de verbinding met elkaar als gemeente van Christus te blijven zoeken. Zeker nu we elkaar weer meer kunnen ontmoeten. Een goed gesprek is een waardevol moment van aandacht en begrip voor elkaar. Met een prijsvraag, de Goed-gesprek-box en inspirerende verhalen moedigen we je aan om goede gesprekken met elkaar als kerk te (blijven) voeren.

Winnaar prijsvraag

We overhandigden een taart aan Chris van Zwol, predikant van de GKv van Spakenburg-noord. De gemeente won de prijsvraag waarin we gemeentes vroegen om een goed gesprek uit hun kerk te delen. Binnenkort wordt de prijs, een dag begeleiding van het hele team van Kerkpunt, ingezet. Dominee Chris van Zwol was blij verrast met de prijs en ziet uit naar de begeleidingsdag.

Goed-gesprek-box

Met de Goed-gesprek-box ga je in gesprek met je kerkenraad, diaconie, commissie, jeugd- of kindergroep. De box bevat gesprekskaartjes, suggesties voor gebruik en een handreiking voor een bijeenkomst. De Goed-gesprek-box is een hulpmiddel om elkaar te begrijpen, naar elkaar te luisteren, vragen te stellen en benieuwd te zijn naar wat de ander drijft en denkt. Je kunt hem kopen in onze webshop.

Ontmoetingsavonden met de Goed-gesprek-box

De Gereformeerde kerk in Kockengen heeft de afgelopen tijd ontmoetingsavonden met de Goed-gesprek-box georganiseerd voor de gemeente. Predikant Peter Zaadstra deelt met ons zijn ervaringen, hoe zagen die avonden eruit? Organiseer zelf een ontmoetingsavond in jouw gemeente en gebruik de invulling van de Gereformeerde kerk te Kockengen als inspiratie, of gebruik de handreiking uit de Goed-gesprek-box. Daarin vind je ook inspiratie voor werkvormen en toepassingen om samen een goed gesprek te voeren.

Lees verder

In gesprek met…

We vroegen aan een paar collega’s wat goede gesprekken voor hen betekenen en hoe ze kijken naar goede gesprekken in de kerk. Ook legden we ze een vraag uit de Goed-gesprek-box voor. Lees hieronder de verhalen.

Ingrid Plantinga

‘We denken bij een goed gesprek al snel aan diepgaande communicatie, maar ik denk dat de kerk leeft van korte gesprekjes’ vindt Ingrid Plantinga. Ingrid begeleidt en adviseert gemeenten op het vlak van geloofsopvoeding en geloofsleren. Ook is ze projectleider van de website Leren in de kerk. Wat is haar visie op kerkzijn in crisistijd, hoe houden we verbinding?

Lees het verhaal van Ingrid

Willem Smouter

Goede gesprekken zijn belangrijk binnen de kerk, vindt Willem Smouter, maar: ‘Eerst moeten we weer gaan vieren en genieten van ontmoeting. Jezus’ opleiding van zijn volgelingen, begon ook met een feest’. Sinds januari 2022 begeleidt Willem Smouter vanuit Kerkpunt gemeenten en kerkenraden wanneer het stroef loopt of er conflicten zijn. Ook gaat hij gemeenten in ontwikkeltrajecten adviseren.

Lees het verhaal van Willem

Christien de Ruyter

Tijdens een kerkenraadsweekend hield Christien een ‘omgekeerde brainstorm’ over de vraag: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze jongeren zo snel mogelijk de kerk uitrennen? ‘Ik vond het bijzonder om te merken dat de antwoorden heel verschillend waren: van helemaal loslaten tot ze dwingen om deel te nemen aan activiteiten.’ Per 1 januari 2022 werkt Christien als jeugdwerkadviseur voor Kerkpunt. Hoe kijkt zij naar in verbinding blijven als kerk en hoe zien haar goeie gesprekken eruit?

Lees het verhaal van Christien

Pieter Messelink

Sinds april 2021 is Pieter betrokken bij een buurtkamer in zijn wijk Holtenbroek (Zwolle). Elke vrijdagmorgen drinkt hij er koffie met buurtbewoners. Per 1 januari 2022 werkt Pieter voor Kerkpunt. Daarin begeleidt hij kerken op het gebied van missionair kerk-zijn, discipelschap en integral mission. Wat is zijn visie op kerkzijn in deze turbulente tijd en het belang van goede gesprekken?

Lees het verhaal van Pieter