De ophef rondom gedrag van Matthijs van Nieuwkerk in zijn functie als presentator, zet aan het denken. Hoe herken je machtsmisbruik in je eigen kerk? Wat zijn rode vlaggen in de kerk als het gaat om machtsmisbruik? Kerkpunt adviseur Willem Smouter gaat samen met Henk Jan Kamsteeg in gesprek met Dick en Daniël in de podcast Dick en Daniël geloven het wel.

Ook in de kerk ligt machtsmisbruik op de loer. Dat is de ervaring van Willem. Zo was hij eens betrokken bij een kerkenraad met bezwaren tegen hun predikant. ‘Die predikant zei: ‘‘Ik vind het helemaal niet raar dat jullie tegenstand bieden; want dat had Jezus ook’’. Hallo, denk ik dan: jij bent Jezus niet.’

Volgens Willem hebben kerken daarom een duidelijk meldingsmechanisme en vertrouwenspersonen nodig, zodat mensen die problemen met het leiderschap ervaren, makkelijker aan de bel kunnen en durven trekken als voorgangers bijvoorbeeld misbruik maken van hun positie, geestelijk manipuleren of niet aanspreekbaar zijn op hun gedrag.

Binnen kerken is er via het Meldpunt Seksueel misbruik aandacht voor seksueel misbruik. ‘We hebben in de kerk wel allerlei dingen opgetuigd tegen seksueel misbruik. Maar het besef groeit steeds meer dat dat slechts een onderdeel is van machtsmisbruik in bredere zin’, aldus Willem. De gecombineerde synode/landelijke vergadering van de GKv en NGK hebben daarom eind 2020 de betreffende commissie gevraagd om het meldpunt in die richting uit te breiden.

Beluister hier de podcast van Dick en Daniël met gasten Willem Smouter en Henk Jan Kamsteeg.