Jongeren zijn zich vaak sterk bewust van het leed in de wereld. Velen zoeken naar concrete voorbeelden om hun geloof om te zetten in actie. Ze hebben een (soms sluimerend) verlangen om iets aan onrechtvaardigheid te doen en tegelijk verdrinken ze in de grootheid van de problemen. Hoe kan ik echt iets doen aan ongelijkheid in de wereld? Wat heb ik als Nederlandse tiener te bieden? Hoe zorg ik dat ik echt verschil maak?

Impact hebben

Voor tienergroepen binnen kerken die met jongeren aan de slag willen gaan rond dit thema, is er nu een online module ‘Impact’. De kernvraag van deze module is: ‘Hoe kun je als tiener van betekenis zijn in een wereld vol ongelijkheid?’

De zes bijeenkomsten zijn bedoeld voor bewustwording en aanwakkeren van het verlangen. Maar ook om te prikkelen en eerlijk te laten nadenken over je eigen motivatie en aanpak. Het belangrijkste onderdeel van de module is echter doen en ervaren.

Thema’s

Impact is geschreven voor tienergroepen (12-15 jaar) binnen de kerk, maar is ook bruikbaar voor oudere tieners. Met filmpjes, stellingen, Bijbelteksten, gespreksvragen, spellen en andere uitdagende werkvormen zetten we de tieners zelf aan het denken en stimuleren hen om in beweging te komen. Thema’s die aan de orde komen zijn gelijkwaardigheid, vrijwilligerswerk met kinderen in het buitenland en het voorkomen van ‘white saviourism’.

 

Naar Impact