‘Een jaar geleden begon er een zoektocht bij ons in de kerk’, vertelt Clary Dijkstra van de Kruiskerk in Meppel. ‘We zagen dat na de coronapandemie, de bezoekersaantallen terugliepen. “Hoe gaan we hiermee om?” vroegen we ons af. ‘We kwamen uit bij Samen Jong. We missen de jongeren in de dienst, de ouders van de jongeren en de net getrouwde stellen. De ouderen komen wel, maar de groep ertussen missen we. Vanuit de werkgroep hebben we de kerkenraad benaderd met de vraag of we dit konden oppakken. En zo maakte onze gemeente een start met Samen Jong!’

Hoe begin je?

‘Er ligt geen kant-en-klaarpakket om te beginnen met Samen Jong’, geeft Clary aan. Iedere gemeente start op een ander punt. ‘Gemeenteleden konden het boek aanschaffen en vervolgens organiseerden we met behulp van Anko Oussoren van Kerkpunt een gespreksavond over de eerste kernwaarde uit het boek: Prioriteit geven aan jonge generaties. Dit was een mooie avond, mensen vonden het fijn om weer met elkaar in gesprek te zijn. We kwamen erop uit dat er in onze gemeente echt wel iets moet veranderen aan de cultuur, want we doen wel veel voor jongeren, maar dat wil nog niet zeggen dat een jongere het gevoel heeft erbij te horen.

Na de eerste ontmoetingsavond

‘Na de ontmoetingsavond over de eerste kernwaarde zijn er verschillende kerkdiensten aan de kernwaarden van Samen Jong gewijd. Het boek is veel aangeschaft en wordt in de kringen besproken en daar willen mensen ermee aan de slag. Je zag dat er een beweging op gang kwam. Er werd een avond georganiseerd met mentoren van de jeugdgroepen en de ouders. De vraag die centraal stond was: wat verwachten we van elkaar als mentor en ouder en hoe kunnen we elkaar ondersteunen in het werken met jongeren? Daarnaast zochten groepjes jongeren contact met ouderen om eens door te praten over het geloof. Beide partijen vonden het heel waardevol. Ouderen moedigden de jongeren uit om hen gerust vaker uit te nodigen. Verschillende kringen zetten een stap richting de jongeren. Zo huurde een kring samen met de jongeren een bowlingbaan. Een andere kring ging met jongeren naar een trampolinepark. ‘Je merkt dat er wat meer buiten de kaders wordt gedacht’ geeft Clary aan, ‘en dat is mooi om te zien!’ Ook gemeentebreed is er aandacht gegeven aan Samen Jong. ‘Binnen onze gemeente gebruiken we de Scipio-app, een app om allerlei informatie uit de gemeente te delen. In deze omgeving is een aparte groep gemaakt voor het project Samen Jong. Daar wordt relevante informatie rondom het project samen gebundeld en met elkaar gedeeld.’
‘Tenslotte, vertelt Clary, ‘hebben we in de hal van de kerk een roll-up banner staan van Samen Jong waarop de 6 kernwaarden staan weergegeven. Deze staat voor iedereen zichtbaar in de hal om het project bij iedereen onder de aandacht te houden!’

In gesprek met jongeren

‘De mentoren van de jeugdgroepen zijn in gesprek met de jongeren’ vertelt Clary. ‘Als je met de jongeren in gesprek bent, merk je dat de wensen van jongeren, bijvoorbeeld met betrekking tot de kerkdienst, helemaal niet gaan over grote veranderingen. Het gaat veel meer over gezien en betrokken worden – zie mij staan! – en dat ze een plek krijgen. Dat kan in de kleine dingen zitten. We hadden bijvoorbeeld onlangs een themadienst waarbij de jongerenruimte na de dienst open was. Daar bleven de jongeren tot ver na de dienst hangen en was er ontmoeting tussen jongeren en ouderen. We vroegen mensen om wat te bakken, iets wat voor jongeren ook aanmoedigend werkte om even te blijven. Jongeren geven aan dat ze het zingen tijdens de dienst met de band waarderen en ook het contact met de predikanten fijn te vinden. Ze komen graag naar de dienst, maar vinden het tijdstip van 9.30 uur wel te vroeg. Daar zijn we nu verder over in gesprek.

Hoe komen de kernwaarden terug?

‘Met de eerste kernwaarde prioriteit geven aan jonge generaties zijn we begonnen. Er wordt meer aandacht gegeven aan jongeren en er ontstaat voorzichtig meer ruimte. Het integreren van de andere kernwaarden is meer naar voren gekomen in de diensten en in de verwerking van de kringen.

We zien dat de tweede kernwaarde Jezus’ boodschap serieus nemen zichtbaar wordt doordat jongeren met ouderen in gesprek gaan, maar het zou mooi zijn als dat breder uitgedragen kan worden’ vertelt Clary. ‘Als jongeren met hun vragen komen in de gemeente, is dat nu bij hun mentoren. Doordat mentoren vaak jarenlang met jongeren meegroeien, ontstaat er vertrouwen, verbinding, die nodig is om jongeren de veiligheid te bieden om hun vragen te kunnen stellen.

De derde kernwaarde hart voor jongeren hebben kan echt nog uitgebouwd worden’ geeft Clary aan. ‘Er kan nog veel meer connectie ontstaan tussen jongeren en de gemeente, “wie zijn de jongeren en waar heb ik oog voor?” ‘We concentreren ons nu toch vaak op de zondagse dienst en zien de jongeren dan te weinig, daar zijn we te groot en te massaal voor’, geeft Clary aan.

Rondom de vierde kernwaarde verantwoordelijkheid geven, worden hele voorzichtige stappen gezet. Bijvoorbeeld de jongeren betrekken in het beameren en het camerawerk. “Durf je los te laten en vind je het oké als er zaken in jouw ogen fout gaan?” ‘Daarin hebben we echt nog een groei te maken!’ vertelt Clary.

Op de vraag of de gemeente ook een warme gemeenschap (kernwaarde 5) is, antwoord Clary voorzichtig: ‘Niet voor iedereen is de gemeente even veilig of welkom. Dat komt door de grootte van de gemeente, de vele bezoekers, waardoor je heel makkelijk ongezien de deur weer uit kunt lopen. Doordat er zoveel mensen zijn, ken je niet iedereen en kies je wat sneller voor de vaste groepjes en de mensen die je wel kent’ vertelt Clary.

‘Met de zesde kernwaarde, beste buren zijn, zijn we wel actief bezig. Onze kerk staat in een achterstandswijk. We proberen zichtbaar te zijn en participeren in het wijkplatform. Ook zijn we bezig met een bloemen-en moestuin bij de kerk, bedoelt voor de buurt. De kerk is vaak open en jongeren zijn actief in de wijk. Dit jaar organiseren ze onder de naam Sporters in Actie sportactiviteiten voor kinderen uit de buurt. Hiermee kunnen ze oefenen ze met het nemen van de leiding en het hebben van verantwoordelijkheid.’

Wanneer is het een succes?

‘Onze worstelingen zitten voornamelijk in wanneer is het project geslaagd? Het punt op de horizon is lastig te zetten. Het boek geeft aan wat van belang is, wat voor jongeren waardevol is, en daar ga je als gemeente mee aan de slag. Maar wanneer zeg je dan, het is gelukt of het is niet gelukt? We willen graag dat de kernwaarden ingebed worden in de kerkelijke organisatie, dat we kunnen zeggen dat we alle kernwaarden in beeld hebben. Wat zou het mooi zijn als ze de basis zijn van ons handelen, als we kerk zijn met alle generaties!’

Heb je tips die jou zou willen meegeven aan andere gemeenten?

‘De grootste tip die ik mee zou willen geven is; begin en denk klein! Het lijkt een heel groots project en dat is het ook. Het omvat veel aspecten; als je eraan begint, kun je vaak met veel dingen aan de slag. Maar door klein te beginnen kun je ook al iets op gang brengen. En die kleine stappen zijn al heel waardevol!’

 

Bron: Missie Nederland