De Micha Zondag valt dit jaar op 20 oktober 2024 en gaat over het onrecht dat te vaak buiten ons gezichtsveld blijft. De centrale vraag van het kerkenpakket is: Zien wij het wel? Meer dan duizend kerken in Nederland doen jaarlijks mee met de Micha Zondag.

Kerkenpakket

Het kerkenpakket bevat onder andere preekschetsen, liedsuggesties en een kinder- en tienerprogramma. De preekschetsen zijn dit jaar geschreven door Almatine Leene, Hanneke Siebert en Joost Schelling en gaan over Psalm 10 vers 14: ‘Toch ziet U de pijn en het verdriet, U merkt het op en weegt het in uw hand. Op U vertrouwen weerloze mensen, de wezen, U komt hun te hulp.’ Ook dit jaar staat er een leespreek in van een predikant uit het Mondiale Zuiden: Lucia Mambure uit Zimbabwe. Zij is sociaal ondernemer en auteur van het boek ‘Walking with My Son‘, over het leven in Zimbabwe met een gehandicapte zoon.

Kerken en gerechtigheid

Het kerkenpakket is gratis te downloaden op www.michazondag.nl. Micha Nederland is een netwerk van christelijke organisaties dat gerechtigheidsthema’s bespreekbaar maakt in kerken. Volgens de organisatie wordt onrecht vaak bewust buiten ons gezichtsveld gehouden, terwijl we als christenen geroepen zijn om een licht in het duister te zijn.

Oog voor mensen aan de rand van de samenleving

Harmen Niemeijer, directeur van Micha Nederland zegt hierover: ‘Onrecht is niet iets van ver weg, maar ook van dichtbij: eenzame buren, mensen met een beperking, geweld tegen vrouwen of kindermisbruik. Het is ook heel gemakkelijk om niet te zien wat de levensomstandigheden zijn van vluchtelingen en bijvoorbeeld Oost-Europese arbeidsmigranten, weggestopt in asielzoekerscentra of opgehokt met drie anderen in een caravan. God vraagt ons nadrukkelijk om oog te hebben voor de mensen aan de rand van de samenleving en naast deze mensen te gaan staan. Met deze Micha Zondag willen we kerkgemeenschappen helpen om dit thema scherp in het vizier te krijgen én handen en voeten te geven.’