Recent verscheen het boek ‘Betrokken in Gods missie‘ bij uitgever KokBoekencentrum. Dit nieuwe basisboek missiologie is bedoeld om werkers in de kerk en studenten aan theologische opleidingen te helpen om doordacht en positief betrokken te zijn bij Gods missie in de wereld.

Voor studenten én ambtsdragers

Het basisboek missiologie bevat actueel materiaal voor zowel academische reflectie als praktische toepassing. Daarmee is het waardevol voor theologiestudenten en voor ambtsdragers. In het basisboek missiologie is actuele kennis samengebracht. Het boek voorziet merkbaar in een behoefte: er is veel belangstelling voor.

Om mee aan de slag te gaan

Het boek stimuleert om missionair te worden en geeft, naast theoretische kennis, praktische handvatten en ideeën om beleid op missionair kerk zijn te ontwikkelen. Dit boek is daarmee ook belangrijk voor de toerusting van mensen met een taak in de kerk. ‘Met name voor mensen die leiding geven aan het missionaire werk, zoals ambtsdragers en missionaire commissies. Het boek geeft handvatten en ideeën om beleid op missionair kerk zijn te ontwikkelen en het stimuleert om missionair te worden. Het boek bevat ook een praktische deel. De kerk moet immers in daden en woorden laten zien dat er een God is en dat wij van Christus zijn. Dat is soms ploeteren en zoeken naar wegen. Dit boek wil daarbij helpen en inspiratie bieden.

Integrale missie als uitgangspunt

In het boek is de zogenoemde ‘missio Dei’, Gods missie in deze wereld, als uitgangspunt genomen. Het boek bevat een theologische verkenning van missionaire hoofdaspecten van de Bijbel en gaat in op de vraag naar het doel van Gods missie en de plaats die de kerk daarin inneemt. Vervolgens komen de missionaire ontwikkelingen door de eeuwen heen aan de orde en de vijf aspecten van integrale missie. Verder staat het boek onder andere stil bij missionair zijn in de huidige postchristelijke samenleving en de daarmee samenhangende missionaire uitdagingen.

Naar het boek