Wat heeft jouw gemeente allemaal in huis? Misschien kun je zo een aantal dingen opnoemen: veel leuke activiteiten, een actieve jongerengroep of commissies die goed draaien. Toch zijn er vaak ook dingen die minder goed gaan. Soms kan daarop de focus liggen: wat mist er bij ons in de kerk? Misschien betekent dit dat de kerkenraad vooral bezig is met het oplossen van problemen.

Wat als je anders gaat nadenken over de toekomst van jullie gemeente? Niet vanuit tekort, maar vanuit wat jullie in huis hebben. Met Nieuw Kerkelijk Peil ontdek je de gaven en talenten in jullie gemeente. Je krijgt inzicht in waar jullie als gemeente staan, om vervolgens samen na te denken over de mogelijkheden voor de toekomst.

Waarderende insteek

Nieuw Kerkelijk Peil onderzoekt negen kernkwaliteiten, die samen een breed beeld geven van de vitaliteit van een gemeente. Daarnaast gaat het onderzoek in op bezoekersstatistieken, wat gemeenteleden het meest waarderen aan hun gemeente en waar ze prioriteit aan willen geven. Ook brengt het onderzoek gaven en talenten van gemeenteleden in kaart.

Nieuw Kerkelijk Peil is een onderzoeksinstrument van de PThU waar wij gebruik van maken. Het is gebaseerd op een enquête die ontwikkeld is door Australische kerkgenootschappen. Deze enquête is uitgegroeid tot een gebalanceerde, wetenschappelijk onderbouwde manier om het kerkelijk leven te peilen.

Toekomstgericht

Na je aanmelding ontvang je een onderzoekspakket. Gemeenteleden vullen een enquête van ca. 30 minuten in. De ingevulde enquêtes worden geanalyseerd en je ontvangt als kerk een gemeenteprofiel met de onderzoeksresultaten. Hiermee ontdek je waar je nu staat, maar ook wat de mogelijkheden zijn voor de toekomst.

Meer informatie en webinar

Ben je benieuwd of Nieuw Kerkelijk Peil iets voor jullie als gemeente is? Lees dan meer informatie op de pagina’s hieronder of meld je gratis aan voor het webinar op 24 mei van 20.00-21.00 uur. In dit webinar krijg je meer informatie over hoe het Nieuw Kerkelijk Peil eruit ziet, hoe je het uitvoert in je gemeente en hoe je met de resultaten aan de slag gaat. Ook is er ruimte voor vragen.