In Oekraïne woedt een verschrikkelijke oorlog. Rusland heeft vanuit het noorden, oosten en zuiden aanvallen gedaan op het hele land. Er is een grote stroom van vluchtelingen op gang gekomen. Honderdduizenden Oekraïners zoeken een veilige plek in het westen van het land of in een buurland, onder andere Moldavië. 

We zien veel paniek, angst en bezorgdheid. Mensen vluchten massaal naar plaatsen waarvan ze denken dat het er veilig is, maar het is overal levensgevaarlijk. Irina Linnik - directeur van Kom over en help

De grote humanitaire ramp in Oekraïne en buurlanden vraagt om onmiddellijke actie. Het Christelijk Noodhulpcluster verleent noodhulp in de vorm van opvang, voedsel, drinken, dekens, bedden en traumazorg. Dit doet het in Oekraïne en in de omliggende landen waar de vluchtelingen stranden. 

Dorcas, EO Metterdaad, Red een Kind, Tearfund, Woord en Daad en ZOA vormen samen het Christelijk Noodhulpcluster. Als er een grote ramp is, komen zij snel gezamenlijk in actie met een noodhulpcampagne. Ter plaatse werken zij samen om de noodhulp zo effectief mogelijk te laten zijn. Deze organisaties zijn het hele jaar door actief in de armste en gevaarlijkste delen van de wereld, waarvoor jouw steun hard nodig is. Kies je organisatie en steun dit belangrijke werk!

Geef via het Noodhulpcluster

Mediar

Het Medair Global Emergency Response Team onderneemt ook actie. Medair heeft tientallen jaren ervaring en weet hoe ze moet reageren op conflicten en noodsituaties zoals deze. Ze bieden hulp in gebieden die achtergesteld en moeilijk te bereiken zijn, onder andere via contacten met lokale partners. Ook locaties waar veel mensen zijn, gaan we helpen met onderdak, water, gezondheidszorg en andere basisbehoeften. Temperaturen rond het vriespunt maken het voor de getroffenen extra zwaar.

Bidden en vasten

Diverse geestelijke leiders in de wereld roepen op om op Aswoensdag, 2 maart 2022, wereldwijd te bidden en te vasten. Ook in de bijeenkomst van biddag (9 maart) kan natuurlijk gebeden en gegeven worden voor de situatie in de Oekraïne.

Ook onze broers en zussen uit Oekraïne – met ons verbonden via Oekraïnezending – laten van zich horen, zoals ds. Sergei Nakul uit de Oekraïense hoofdstad Kiev. Gisterochtend sloegen de eerste raketten in, ook in het gebied waar deze partner-kerk staat. Zichtbaar aangedaan, vraagt hij ons aanhoudend te bidden. Voor onze Oekraïense geloofsgenoten, voor hun landgenoten, voor vrede… Bid mee en ondersteun onze broers en zussen via Verre Naasten.