Onvoorstelbaar leed! Zware aardbevingen in Syrië en Turkije eisen duizenden levens. Tienduizenden mensen zijn gewond, de ravage is enorm. Duizenden mensen zijn gewond, gezinnen dakloos en huizen vernietigd. Mensen zijn de wanhoop nabij. De impact is enorm. Inmiddels zijn diverse noodhulpacties opgestart. Bid én help je mee?

Christelijk Noodhulpcluster

De impact van de aardbeving is groot, juist in Syrië. Door oorlogen is het land al jarenlang in crisis. Miljoenen Syriërs zijn ontheemd. Door de aardbevingen is de crisis nog veel groter geworden. ZOA-landendirecteur Marjanne van Vliet in Syrië vertelt: “De mensen hier hadden al heel hard hulp nodig. De huidige aardbevingen geven een extra, dramatische dimensie aan de situatie. En het is ook nog eens bitterkoud!”

De omvang van de ramp is enorm. “Het is veel erger dan we eerst dachten”, zegt Najla Chahda, Dorcas-landendirecteur in Syrië. “Mensen blijven buiten op de straat, in de kou. Ze zijn bang voor nieuwe aardbevingen, ze durven niet bij opvanglocaties naar binnen te gaan. In Aleppo wonen ook veel ouderen, die niet zelf weg kunnen komen uit hun huizen. Hulp is zeer dringend nodig!”

Het Christelijk Noodhulpcluster is in Syrië al vele jaren ter plaatse en verleent nu noodhulp aan hen die getroffen zijn door de aardbevingen: onderdak, voedsel, water, winterhulp. Dat doen ze zelf, samen met kerken en partnerorganisaties.

Dorcas, EO Metterdaad, Red een Kind, Tearfund, Woord en Daad en ZOA vormen samen het Christelijk Noodhulpcluster. Als er een grote ramp is, komen zij snel gezamenlijk in actie met een noodhulpcampagne. Ter plaatse werken zij samen om de noodhulp zo effectief mogelijk te laten zijn.

Open Doors

Open Doors komt in actie voor de slachtoffers van de aardbeving maandagochtend in Turkije en Syrië. Verschillende kerken in Syrië hebben hun deuren geopend als veilige overnachtingsplek voor getroffen burgers. Deze kerken doen alles wat ze kunnen om hulp te bieden. Iedereen is welkom voor voedsel, kleding en onderdak. Dit is ontzettend hard nodig om alle slachtoffers van de aardbeving te helpen. Open Doors zorgt ervoor dat de kerken dekens en voedselpakketten krijgen.

Bid mee voor de slachtoffers

Lokale partners vragen dringend om gebed. “Bid voor hen die lijden onder de gevolgen van de aardbevingen.” Gebed is onmisbaar. Bid je mee voor de mensen in Turkije en Syrië?

  • Bid voor de gezinnen die door de aardbeving getroffen zijn. Familieleden worden vermist en hun huizen zijn verwoest.
  • Kerken in Turkije en Syrië doen alles wat ze kunnen om hulp te bieden. Bid dat Jezus’ liefde en kracht door de praktische hulp zichtbaar wordt.
  • Bid om bescherming voor alle lokale partners die noodhulp bieden.