Deze week ondertekenden Myrna Damstra (secretaris Vereniging E&R), Cors Visser (directeur Kerkpunt) en Klaas Harink (directeur Verre Naasten) een praktische samenwerkingsovereenkomst. Met deze overeenkomst willen de organisaties het zomerse evangelisatiewerk op campings, in wijken en buurten een nieuwe boost geven. Zodat meer mensen Gods liefde mogen ontdekken.

In september 2022 is het precies 50 jaar geleden dat de vereniging Evangelisatie & Recreatie werd opgericht om ’s zomers, in de ontspannen setting van  het campingleven, Gods liefde verspreiden. In al die jaren hebben honderden E&R-vrijwilligers meegedraaid in één van de lokale projecten in het land, op campings en in buurten. Ondanks de coronacrisis konden de afgelopen twee zomers verschillende E&R-projecten doorgaan, zoals in Bussum en Beerze. Ook het mimeteam kon op diverse plekken optreden, zoals in Schoorl, Leimuiden en Amersfoort.

Samenwerking
De samenwerking met Kerkpunt en Verre Naasten betekent een nieuwe impuls voor het E&R-werk. Het is de bedoeling dat de landelijke ondersteuning, toerusting en coördinatie versterkt worden, waarbij de drie organisaties de hoop hebben uitgesproken dat de komende jaren meer vrijwilligers aanhaken en lokale kerken geïnspireerd worden om in de eigen buurt, wijk of dorp missionair actief te worden.

Binnen deze nieuwe samenwerking tekent Kerkpunt voor de toerusting van de E&R-vrijwilligers en het inspireren van lokale kerken om via missionaire (buurt-)projecten voorproefjes te zijn van het Koninkrijk van God.

Verre Naasten hoopt met deze samenwerking dat actieve kerkleden meer mogelijkheden ontdekken om actief de handen uit de mouwen te steken binnen het mission-werk. Want naast meeleven, meebidden en meebetalen aan ‘geloof delen wereldwijd’ is E&R voor jong en oud een praktische manier om mee te werken aan het mission-werk. Daarbij ziet Verre Naasten ook kansen om dat te koppelen aan multiculturele mission-projecten die in Nederland ondersteund worden.

Meer informatie over E&R nieuwe stijl vind je op www.eenr.nl.

Op de foto v.l.n.r.  Klaas Harink (directeur Verre Naasten), Myrna Damstra (secretaris Vereniging E&R) en Cors Visser (directeur Kerkpunt).