Per 1 januari zal het Steunpunt Liturgie onderdeel zijn van Kerkpunt. Met deze stap willen Commissie Eredienst en Kerkpunt zorgen voor meer en betere advisering op het gebied van liturgie.

Praktisch betekent het dat Anje de Heer, medewerker van het Steunpunt in dienst komt bij Kerkpunt. Ook zal het materiaal en de advisering onder de vlag van Kerkpunt verder gaan.

Jeroen Sytsma is voorzitter van de Commissie Eredienst, de commissie waar het steunpunt nu onder valt. Hij is blij met deze stap. “Op deze manier zorgen we voor blijvend advies op het gebied van liturgie aan gemeenten. Door inbedding van het Steunpunt en de medewerker in een bredere organisatie is er niet alleen meer organisatiekracht. Ook kunnen zo de verschillende aspecten van kerk-zijn meer op elkaar inwerken.“

Cors Visser, directeur Kerkpunt, ziet het Steunpunt Liturgie graag komen. “Als Kerkpunt willen we kerken goed adviseren met een totaalpakket. Liturgie is een belangrijk onderdeel van het kerk-zijn. Anje is met haar expertise een waardevolle aanvulling op het team.”

Met de integratie van het Steunpunt in Kerkpunt zal er ook meer afstemming zijn tussen de commissie Eredienst en Kerkpunt. Verder zal de al eerder gestarte samenwerking tussen het Steunpunt en de TUKampen verder vorm krijgen.

Wil je meer weten?
Neem contact op met Cors Visser

cors.visser@kerkpunt.nl +31651257908