Bid voor vijf mensen in jouw omgeving. Op initiatief van de Anglicaanse Kerk worden christenen sinds 2016 wereldwijd opgeroepen om tussen Hemelvaart en Pinksteren te bidden om de komst van het Koninkrijk. Het materiaal ‘Thy Kingdom come’ is in het Nederlands beschikbaar via de IZB. Ook Kerkpunt heeft zich bij dit initiatief aangesloten.

Jezus leren kennen

Een uitgelezen kans om te bidden dat mensen Jezus leren kennen, is de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren. De periode waarin de discipelen vol verwachting uitkeken naar de komst van Gods Koninkrijk vanuit de hemel, met de komst van de heilige Geest. Met Uw Koninkrijk kome dagen we je uit om tien dagen te bidden om de komst van de Geest én om geloof voor hen van wie wij houden. Voorbede doen voor mensen in je omgeving is het mooiste dat je voor ze kunt doen.

Wat is Uw Koninkrijk kome?

Tien dagen lang bid je heel specifiek voor vijf mensen in jouw netwerk: een vriend(in) of familielid, je naaste buren of een collega op je werk. Je bidt dat ze Jezus leren kennen. Juist omdat we leven vanuit de opstandingskracht van Jezus, zien we hoopvol uit naar groei van Gods Koninkrijk en de komst van de heilige Geest.

Doe mee door

  • Het gebedsdagboek te downloaden of bestellen. Met dit dagboek ontvang je elke dag een overdenking en een gebedspunt.  Het is geschreven door aartsbisschop Justin Welby en vertaald door de IZB.
  • Een boekenlegger te downloaden of te bestellen voor in je bijbel. Daarop schrijf je de namen van de vijf mensen waarvoor jij bidt.
  • Kindermateriaal te bestellen of downloaden voor de kinderen in de kerk of in je eigen gezin.
  • De zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren te bidden met het gebed voor tijdgenoten, geschreven door Kees van Ekris.
  • Een gebedsgroep in jouw gemeente te mobiliseren en enkele gezamenlijke gebedsmomenten (via whatsapp of live) te organiseren. Je kunt de voorbeeldliturgie gebruiken voor een gebedssamenkomst

Downloads en bestellen

De volgende materialen kun je gratis downloaden:

Je kunt de verschillende materialen ook bestellen via de website van de IZB.