Het is een feest om bij Kerkpunt te werken. Wekelijks hebben we een kort overleg met onze collega’s over alle nieuwe vragen die binnenkomen. Wij zitten dan bij wijze van spreken eerste rang om te zien hoeveel mensen zich inzetten voor de lokale kerk, voor het Koninkrijk van God. En dat zijn er veel!

We proeven iets van het verlangen van mensen en gemeenschappen om God te eren en te dienen, heel concreet in hun eigen leven en in de omgeving van de kerk. We merken dat God door lokale kerken heen werkt, dat mensen tot geloof komen, of zich opnieuw laten inschakelen. En dat kerken handen en voeten willen geven aan geloof, hoop en liefde, in hun betrokkenheid op mensen in de buurt.

Natuurlijk, de keerzijde van dat verlangen en het werken met gemeenschappen is pijn als het mis gaat. Of frustratie als je er als gemeente niet samen uit lijkt te komen. Dat zien we ook. Bij de missie van Kerkpunt hoort om lokale geloofsgemeenschappen dan weer op weg te helpen. Om ze de vreugde te laten ervaren van het je (opnieuw) laten inschakelen in Gods missie in deze wereld.

We merken dat God door lokale kerken heen werkt Cors Visser

In 2022 mochten we zo in meer dan 200 kerken meewerken of advies geven. Dat deden we op verschillende terreinen, zoals jeugdwerk, liturgie, diaconaat, conflict, visievorming, missionair werk enz. Het is een feest om te zien hoe kerken, blij met de inzet van Kerkpunt, een stap verder zetten. We zien dat steeds meer kerken ons weten te vinden. Stiekem zijn we ook een beetje trots dat andere organisaties de vreugde van werken in de kerk en onze expertise herkennen en bij ons aankloppen.

Zo is het Steunpunt Liturgie per 1 januari 2022 opgegaan in Kerkpunt. Werd in 2022 Evangelisatie & Recreatie een gezamenlijk project van Verre Naasten en Kerkpunt. Klopte eind 2022 de Stichting Jeugdleidersconferentie bij ons aan of we hen niet wilden overnemen en startten we een samenwerking met de christelijke gereformeerde jeugdwerkorganisatie CGJO rond Samen Jong.

Ook in 2023 is ‘feest’ het startpunt. We mogen de lokale kerk vieren omdat het een instrument, een teken en een voorproefje is van Gods Koninkrijk. Het is Gods werk.

Wil je meer weten?
Neem contact op met Cors Visser

cors.visser@kerkpunt.nl +31651257908