VOORPROEFJES – In en door kerken kunnen mensen iets proeven van het Koninkrijk van God. Onze missie is kerken hierin te inspireren en te ondersteunen. Hoe kun je als kerk een voorproefje zijn? Waar straalt licht, waar is hoop? We delen ervaringen van werkers in de kerk. Aan het woord Gerwin Braakman, diaken in NGKV de Regenboog in Laag-Zuthem: ‘Tijdens de weilanddiensten ervoer ik het meest dat we samen kerk waren, zo zonder stenen gebouw om ons heen.’

De kerk is niet een gebouw

Wat voor mij heel belangrijk is in het samen kerk-zijn, is het besef dat de kerk niet een gebouw is. De kerk is de mensen die erin zitten of eromheen staan. Dat is het belangrijkste in het zijn van een kerk: dat je elkaar kent en helpt en bij elkaar terecht kunt als er iets is. Ik besef steeds meer dat de kerk meer is dan samenkomen. Het gaat ook om alles daaromheen, niet alleen dat ene moment.’

De gemeente in Laag-Zuthem hield aan het begin van de coronacrisis weilanddiensten. Voor Gerwin waren dit prachtige voorbeelden van gemeente-zijn: ‘Er stond geen steen om ons heen, maar we waren er wel samen. Daar besefte ik: samen kerk-zijn gaat echt om het samen zijn.’

Samen verder

NGKV de Regenboog is een samenvoeging van de NGK- en GKv-kerken in Laag-Zuthem. Het ondertekenen van dit samengaan, vond Gerwin een mooi en bijzonder moment: ‘Als diaken en lid van de kerkenraad was ik hier van dichtbij bij betrokken. Er ging een heel proces van wennen aan elkaar aan vooraf. Je hebt als het ware te maken met twee heel verschillende bloedlijnen die samenkomen. Dat je uiteindelijk bij elkaar komt en ervoor gaat met elkaar, is heel mooi.’

De betrokken kerken vroegen hierbij de hulp van Peter Wierenga van Bureau Kerkwerk (Peter is nu ook werkzaam bij Kerkpunt): ‘Peter begeleidde dit proces van samengaan en dat heeft heel veel geholpen. Zijn bijdrage was de sleutel in het samenwerkingsproces.’ Gerwin raadt dit andere kerken aan: ‘Die beslissing die wij toen namen om hulp te vragen was voor ons heel goed. Als je het moeilijk hebt met elkaar, kun je dan weer verder werken.’

Kerkpunt biedt begeleiding op maat, bijvoorbeeld bij fusies van kerken. Vanuit onze expertise en een levend geloof lopen wij een stukje mee met jou en jouw gemeente. Neem gerust vrijblijvend contact op voor meer informatie.