VOORPROEFJES – In en door kerken kunnen mensen iets proeven van het Koninkrijk van God. Onze missie is kerken hierin te inspireren en te ondersteunen. Hoe kun je als kerk een voorproefje zijn? Waar straalt licht, waar is hoop? We delen ervaringen van werkers in de kerk. Vandaag Osama Al Tamimi, evangelist vanuit de Bazuinkerk (GKv) in Kampen: ‘Door de komst van vluchtelingen in de kerk ontstaat er weer nieuwe energie.’

‘Ik geloof dat God mij naar Nederland heeft gebracht’

Osama komt uit Irak en is opgegroeid als moslim, maar werd na zijn vlucht naar Nederland christen. ‘Ik geloof dat God mij naar Nederland heeft gebracht, zodat ik Hem zou leren kennen als mijn Heer en mijn Verlosser.’ Nu is Osama vanuit de Bazuinkerk evangelist. Hij bezoekt onder andere het AZC in Dronten en het AZC in Luttelgeest, werkt mee aan internationale diensten en vertaalt deze naar het Arabisch.

Missionaire roeping als kerk

Osama ziet mooie dingen gebeuren in kerken die missionair actief zijn. ‘Vaak zijn dat multiculturele kerken met migrantenchristenen. Ik zie regelmatig dat zij het gemeenteleven nieuw leven inblazen en het vuur opnieuw aanwakkeren.’ Toch liggen hierin voor sommige kerken nog kansen. ‘Ik zie soms kerken die er niet op uit lijken te zijn om zielen te redden. Die kerken zijn erg naar binnen gekeerd. Terwijl God ons roept om naar de mensen te gaan en te vertellen over het evangelie. Het is de taak van de kerk en haar leden om Gods liefde te tonen aan nieuwkomers in Nederland door hen hulp te bieden als ze die nodig hebben. Gelukkig worden steeds meer kerken zich bewust van hun missionaire roeping. Laten we elkaar aanvuren: bid en verkondig Jezus Christus!’

‘Kinderen en jongeren zijn de toekomst’

Osama’s hoop voor de kerk is dat zij zich beseft hoe belangrijk de kinderen en de jongeren zijn. ‘Zij zijn de toekomst. Het is belangrijk om hen te blijven betrekken, activiteiten voor en met hen te organiseren en hen vertrouwd te maken met wat Jezus voor hen heeft gedaan. Makkelijk is dit niet, want veel jongeren vinden de kerk saai. Soms is er dus creatief denken nodig. Mijn hoop is dat kerken deze uitdaging blijven aangaan en ook hulp durven te vragen aan mensen met ervaring en kennis op dit gebied, zoals bij organisaties als Kerkpunt.’

Kerkpunt ondersteunt jou en jouw gemeente, ook op het gebied van missionair kerk-zijn. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.