VOORPROEFJES – In en door kerken kunnen mensen iets proeven van het Koninkrijk van God. Onze missie is kerken hierin te inspireren en te ondersteunen. Hoe kun je als kerk een voorproefje zijn? Waar straalt licht, waar is hoop? We delen ervaringen van werkers in de kerk. Aan het woord Lian Klappe, kerkelijk Opbouwwerker in De Fontein (GKv Zwolle-West): ‘Ik vind het heel belangrijk en waardevol om als Fontein van betekenis te zijn voor de gemeenschap in de buurt. Het is gaaf om daaraan bij te mogen dragen.’

Van betekenis voor de wijk

‘Het was al jaren een wens van de Fontein om niet alleen op zondag open te zijn, maar ook doordeweeks voor gasten. De coronacrisis versterkte dit verlangen: we wilden van betekenis zijn voor de wijk en mensen de gelegenheid geven om het kerkgebouw te gebruiken om stilte te zoeken, een kaarsje te branden, of langs te komen voor een gesprek of een gebed.’

Door strengere coronamaatregelen kon de dagelijkse ‘Open Fontein’ niet gelijk starten, maar werd als alternatief ‘Koffie to go+’ opgezet: ‘Vrijwilligers staan elke ochtend en woensdagavond klaar met koffie of thee en gasten mogen een bijbeltekst meenemen als inspiratie voor de dag. Een mooie manier om gastvrij te zijn en iets van Gods gevende liefde te laten zien. Voor mij is dit een voorproefje van Gods Koninkrijk.’

Een kerk waar jongeren graag bij willen horen

Lian is kerkelijk Opbouwwerker. Dat betekent dat ze betrokken is bij het ontwikkelen van nieuwe initiatieven zoals ‘Koffie to go+’, maar ook dat ze toerusting organiseert die past bij de wensen van gemeenteleden. Ook het ontwikkelen van jongerenwerk is een groot onderdeel van haar werk. Zo heeft de Fontein vanaf maart bijvoorbeeld een Instagram-account waar vier jongeren uit de gemeente zich voor inzetten. ‘Elke week delen ze bijvoorbeeld een inspirerende quote of bijbeltekst en voorafgaand aan elke zondag is er alvast een vooruitblik naar de dienst met een gedachte om er alvast in te komen. Erg leuk dat de jongeren hier zo enthousiast mee bezig zijn.’

Jongerenwerk is iets waar Lian zelf gepassioneerd over is: ‘Mijn verlangen is dat we als Fontein steeds meer een kerk worden waar jongeren graag bij willen horen, waar ze groeien in hun geloof en waarvoor ze graag van betekenis willen zijn.’ Het betrekken van kinderen en jongeren bij het gemeente-zijn, is voor Lian namelijk belangrijk. ‘Kinderen en jongeren doen volwaardig mee. Ik vind het belangrijk dat ze gekend en gezien worden, zich thuis voelen, meedoen, meehelpen en de ruimte ervaren om zichzelf te zijn.’

De Fontein heeft het afgelopen seizoen verschillende materialen en projecten gebruikt in het jongerenwerk. Voor het tienerwerk maakt de Fontein gebruik van de methode ‘Belong’. ‘De ervaringen zijn heel positief. Vooral ook heel fijn dat er in coronatijd de mogelijkheid was om het materiaal online te gebruiken.’ Ook is De Fontein in de afgelopen maanden bezig geweest met ‘Jouw huis, Gods thuis’, een project dat toerusting biedt voor ouders van tieners. ‘Er deden zo’n zeventig ouders mee die in kleinere groepjes met elkaar in gesprek gaan. Heel mooi dat er zoveel ouders over de opvoeding van hun tieners willen doorpraten en delen met anderen. Ik hoop en bid dat dit heeft gezorgd voor mooie contacten tussen ouders en hun tiener(s) en tussen ouders onderling.’

‘Belong’ is een methode van lerenindekerk.nl, een site van Kerkpunt. ‘Belong’ bevat praktische en relatiegerichte modules voor bijeenkomsten met tieners. Met het project ‘Jouw huis, Gods thuis’ bied je als kerk ouders inspiratie en praktische handvatten voor geloofsopvoeding. Benieuwd naar onze materialen en projecten? Bezoek lerenindekerk.nl of stuur ons gerust een mail voor meer informatie.