Dankdag is traditioneel een moment om bewust stil te staan bij wat God ons geeft. Van wat wij hebben ontvangen, mogen we delen. Hieronder vind je daarom drie concrete suggesties voor de dankdagcollecte van 2 november 2022: Mannen met Impact, Noodhulp in de Hoorn van Afrika en noodopvang van asielzoekers door stichting Inlia.

  • Dankdag 2022 collectedoelen

    Dankdag is traditioneel een moment om bewust stil te staan bij wat God ons geeft. Van wat wij hebben ontvangen, mogen we delen. Bijvoorbeeld met: Mannen met Impact, Noodhulp in de Hoorn van Afrika of noodopvang van asielzoekers door stichting Inlia.

    Lees meer