Je bent predikant en raakt verstrikt in een conflict. De spanning loopt hoog op en relaties staan onder druk. Hoe houd jij je als spil in de gemeenschap staande? Welke rollen en verantwoordelijkheden heb je en waar zoek je steun als de bom barst? Kom naar de 36-uursconferentie Heibel in de kerk en ontdek wie jij bent als predikant in een crisis.

Programma

Dag 1 staat in het teken van kennismaken. Kennismaken met elkaar, met de thematiek (kennis opdoen) en met een concrete casus. Tijdens de middag van deze dag ga je samen aan de slag met de casuïstiek en krijg je ruimte voor persoonlijke verwerking en retraite. In de avond staat het thema kwetsbaarheid centraal en ga je daarover met elkaar in gesprek.

Dag 2 start met de vraag ‘Waar ga je over?’ Wat zijn je taken, rollen en verantwoordelijkheden als predikant. En hoe is dit kerkrechtelijk en staatsrechtelijk verankerd? In de loop van de dag ga je in kleine groepjes op pad met Saskia Havinga (Hoe zorg jij voor jezelf in de crisis?), de acteurs van Eduscènes (Wat is grensoverschrijdend, naar mij en door mij?) en Klaas Quist (Waarom zou je leidinggeven?). We eindigen de dag met een gesprek en een persoonlijke opdracht om mee naar huis te nemen.

Welke crisis?

Er zijn talloze crisissituaties waarin je als predikant verzeild kunt raken. Van klein tot groot, acuut of met een lange geschiedenis. Je kunt denken aan seksueel misbruik; misbruik van (geestelijke) posities; intimiderend leiderschap; discriminatie; psychisch geweld en pesten. Maar ook: misbruik van bevoegdheden; belangenverstrengeling, fraude en ander niet-integer gedrag.
Een aantal voorbeelden:

 • Een meningsverschil wordt een groot conflict, met alle gevolgen van dien;
 • Iemand uit de gemeente wordt verdacht van een zedenmisdrijf;
 • Een ambtsdrager wordt beschuldigd van seksueel misbruik;
 • Een voorganger gaat op een onhandige manier om met zijn/haar positie en de term machtsmisbruik valt steeds vaker in de gemeente;
 • Er speelt van alles in jouw gemeente en iedereen denkt maar dat jij er over gaat. Maar, is dat ook zo?
 • En… het loopt al jaren uit de hand in jouw gemeente, maar het vreet aan je.. je slaapt er niet meer van. En nu… hoe zorg jij voor jezelf?

Voorbereiding

Ter voorbereiding op de cursus ontvang je een vijftal-voorbereidingsopdrachten waarin je onderzoekt:

 • Wat ‘veiligheid’ volgens jou betekent.
 • Hoe in de breedte van de samenleving over ‘sociale’ veiligheid gesproken wordt.
 • Wat er in je eigen gemeente geregeld is op het gebied van sociale veiligheid.
 • Hoe je woorden kunt geven aan een crisissituatie in je eigen gemeente.
 • Welke handvatten en ankerpunten jij nodig hebt voor het werk in jouw gemeente.

Persoonlijke begeleiding

Tijdens deze cursusretraite willen we je ruimte geven om, in de luwte van een comfortabele omgeving en in vertrouwelijkheid van een kleine groep predikanten, je verhalen en ervaringen te delen. De betrokken gastdocenten staan open voor gesprek en eventuele verdere ondersteuning na afloop van de retraite.

Praktische informatie

Kosten deelname:  997,00
Datum: 25 en 26 januari 2023
Locatie: ‘Abri, Eck en Wiel – Gelderland (onder voorbehoud)
Omvang: 2 EC (onder voorbehoud)
Aantal deelnemers: 15 (max)
Inschrijven tot: 20 december 2022

Wil je meer weten?
Neem contact op met Klaas Quist

klaas.quist@kerkpunt.nl 085-1045 111