Irritatie en inspiratie, over diversiteit in de kerk

De wens tot diversiteit of inclusiviteit – je hoort ‘m veel vandaag de dag, ook in de kerk. Maar als je daarmee bezig bent, zit je zomaar midden in de problemen van het echte leven. Want diversiteit is mooi, maar kan ook snel leiden tot gedoe of polarisatie – welkom in het echt samen kerk-zijn.

In dit interactieve seminar dagen we je uit; hoe ga jij om met de hoge idealen van eenheid en de weerbarstige werkelijkheid van irritatie, conflict en mensen die je eigenlijk niet echt mag. Ook komt de vraag aan bod welke rol karaktervorming speelt in de christelijke gemeenschap voor omgaan met diversiteit.

Als je komt, ga je sowieso weg met een aantal denk- en doeduwtjes die je denken en doen over diversiteit kunnen vormen en versterken.

Cors Visser, godsdienstsocioloog en directeur van Kerkpunt geeft dit seminar tijdens de New Wine zomer conferentie. Meer informatie over het programme en dit seminar vind je hier.