Afgelopen jaar zijn er door Kerkpunt samen met de Protestantse Kerk in Nederland een aantal webinars georganiseerd met ruimte voor gesprek over wat armoede met mensen doet en hoe kerken hen daarin kunnen helpen. Op 8 november wordt dit webinar opnieuw aangeboden. Deelname is gratis.

Webinar : Armoede op het spoor komen

8 november 2023, 20:00 – 21:30 uur

‘Hoe vinden we de mensen die hulp nodig hebben’ is een vraag die we diakenen regelmatig horen stellen. We weten dat armoede een probleem van veel mensen is. Maar in de praktijk is het voor veel kerken lastig om met deze mensen in contact te komen. Schaamte, angst, trots. Er zijn allerlei redenen waarom mensen niet met hun problemen te koop lopen. Lastig voor jou als diaken! Veel diakenen vragen zich daarom af hoe ze mensen met geldzorgen op het spoor komen. In dit webinar gaan we daarop in. We geven je tips en je werkt aan een aantal concrete stappen om mee aan de slag te gaan.