Jezus vat de tien geboden krachtig samen in een zin: ‘Heb de Heer je God lief met heel je hart én je naaste als jezelf.’ Liefde voor God en liefde voor je naaste worden in een adem genoemd. Ze kunnen niet zonder elkaar, maar horen bij elkaar, zoals kop en munt van een geldstuk. En ze gelden voor ons allemaal!

Laat je aansporen

De Bijbel staat vol aansporingen die ons aanzetten om ook vandaag barmhartig, offervaardig en gastvrij te zijn. Je vind een aantal voorbeelden in het inlegvel met diaconale bijbelteksten. En die aansporingen gelden voor ons allemaal. De kerk en ieder gemeentelid is geroepen tot dienen, delen en doen. Dat kan niet worden uitbesteed aan een aantal specialisten in de gemeente die we de diakenen noemen. Samen zorgen we dat gastvrijheid, offervaardigheid, barmhartigheid en gerechtigheid echt kenmerkend zijn voor onze gemeente. Want we beseffen dat we daarin iets van God en zijn evangelie kunnen laten zien!

De missie van de kerk

De kerk is geroepen om het goede nieuws van het Koninkrijk te verkondigen, in woord en daad. De Anglicaanse kerk vat die missie samen in vijf punten. Opvallend, hoe drie van de vijf voluit het diaconaat van jouw gemeente raken. Hoe zie je deze vijf terug in jouw gemeente?

Het goede nieuws van het Koninkrijk verkondigen

 

Onderwijzen en dopen van nieuwe gelovigen

Liefdevol en barmhartig omzien naar de naaste

Zoeken van gerechtigheid en inzetten voor vrede

Zorgen voor de schepping

Uitstraling

Radicale liefde straalt iets uit! Het maakt je tot een bron van licht en barmhartigheid. Lees maar eens wat God daarover zegt tegen zijn volk door de profeet Jesaja. In hoofdstuk 58 vers 10 staat ‘Wanneer je de hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt en de verdrukte gul onthaalt, dan zal je licht in het donker schijnen, je duisternis wordt als het licht van het middaguur.’

‘De gemeente van Christus moet een bron van licht en barmhartigheid zijn in deze wereld. Hoe hebben de eerste gemeenten zich zo kunnen uitbreiden? Niet omdat ze zo geweldig preekten, maar vooral omdat ze zoveel diaconaal werk verspreiden. Als er pest in de stad heerste, vroeg men niet eerst of men christen was, maar bood men hulp!´

Wat zou men ervan merken wanneer jouw gemeente er morgen opeens niet meer zou zijn? Wat vind je daarvan?