Het bestuur van Kerkpunt is verantwoordelijk voor de organisatie. Het dagelijkse bestuur is gedelegeerd aan de directeur. In de praktijk betekent dit dat het bestuur beleidsplannen, begroting en jaarrekening vaststelt. De bestuursleden sparren met de directeur over ontwikkelingen in kerk en samenleving en welke consequenties dat heeft voor het werk van Kerkpunt. Dit zijn de bestuursleden:

 

Pim Boven, voorzitter. Pim is lid van het College van Bestuur van de TUKampen en vice-voorzitter van de kerkenraad van de Kruispuntgemeente in Amersfoort Vathorst.

Marnix Assink, secretaris. Marnix is management consultant en voor zijn pensionering actief in het bedrijfsleven op gebied van corporate affairs. Daarnaast is hij actief op het gebied van diaconaat.

Gert Kers, bestuurslid financiën. Gert  is accountant en werkt bij de Belastingdienst, Grote ondernemingen

Albert Balk. Albert is predikant van de NGK Amersfoort-Noord. Daarvoor heeft hij in drie GKv-gemeentes gewerkt.

Co Beukema. Co werkte mee aan volkshuisvesting en stedelijke ontwikkeling en is nu zelfstandig mantelzorgmakelaar. Namens de 3G-kerken is zij lid van het landelijk bestuur van SchuldHulpMaatje.

Johan Lammers. Johan is ondernemer en directeur- eigenaar van de Lammers Support Group gespecialiseerd in training, coaching en events. Hij is vijf jaar voorzitter geweest van de diaconie van de Tabernakelkerk in Apeldoorn en vele jaren bestuurslid van Present in Apeldoorn. Nu is hij voorzitter van Stichting Williams.

Marjon Welmers. Marjon is directeur Academie Social Work & Theologie van hogeschool Viaa

 

Vanwege het reguliere aftreden van twee bestuursleden zijn we op zoek naar twee nieuwe bestuursleden. Kijk hier voor meer informatie.