Op biddag staan we stil bij onze afhankelijkheid van God en worden we ons bewust van Zijn rijke zegen. Daarmee kunnen wij anderen weer tot zegen zijn. Bijvoorbeeld via de biddag collectedoelen. Hieronder vind je drie concrete suggesties voor de collecte op biddag 9 maart.

Suggesties voor biddag collecte

Verre Naasten

In India worden kinderen met een beperking gezien als een vloek. Zij worden uit het zicht van de omgeving gehouden. Velen brengen hun, vaak korte leven, door in een donker kamertje in het huis van hun ouders…

Het christelijke centrum Anugrah wil daarin verandering brengen. Geïnspireerd door Jezus’ liefde bieden zij ondersteuning voor iedereen met een beperking. Met steun van Verre Naasten willen ze een extra leslokaal bouwen, om hulpverleners te trainen die (gaan) werken met mensen met een beperking. Om hen niet langer te zien als ‘vervloekten’, maar juist als waardevolle mensen met mogelijkheden.

Help je mee?

Bouw mee aan betere zorg voor mensen met een beperking in India! Bid en geef aan de bouw van het opleidingscentrum Anugrah. Meer informatie en materialen voor de collecte vind je op www.verrenaasten.nl/biddag 

Help Madagaskar

In Madagaskar is voltrekt zich een enorme ramp. Extreme weersomstandigheden (droogte in het zuiden en juist enorme wateroverlast in het noorden van het immense eiland) maken dat meer dan een miljoen mensen niet of nauwelijks te eten hebben. Medair is ter plekke en helpt met eten, schoon water en zorg voor ondervoede kinderen. We willen nog zoveel meer doen. Help mee om deze hulp mogelijk te maken!

Meer informatie

Clothing 4U

Stichting Clothing4u maakt persoonlijke kledingpakketten met nieuwe kleding voor mensen in Nederland die in (stille) armoede leven. Elk kledingpakket wordt door fantastische vrijwilligers met zorg samengesteld op basis van de juiste maat en voorkeur van de hulpvrager.

Dit doen we samen met een groot aantal geweldige bedrijven die kleding, schoenen of andere spullen aan ons doneren. Elk kledingstuk hoort een goede bestemming te krijgen. Door deze kledingpakketten willen we mensen weer motivatie en zelfvertrouwen geven.

Laten we met zijn allen proberen om verspilling te voorkomen en de maatschappij een handje te helpen.

‘Geen kind hoort in de winter met slippers naar school te gaan.’

Meer informatie

Bid en geef voor noodhulp in Oekraïne

In Oekraïne woedt een verschrikkelijke oorlog. Rusland heeft vanuit het noorden, oosten en zuiden aanvallen gedaan op het hele land. Er is een grote stroom van vluchtelingen op gang gekomen. Honderdduizenden Oekraïners zoeken een veilige plek in het westen van het land of in een buurland, onder andere Moldavië.  Bid voor vrede en ondersteun de noodhulp die inmiddels op gang is gekomen. 

Steun de Noodhulp in Oekraïne

Over biddag

Biddag is een Nederlandse, christelijke feestdag die altijd op de tweede woensdag van maart is. De volledige naam luidt: Biddag voor gewas en arbeid. Biddag hoort bij dankdag: deze wordt de eerste woensdag van november gevierd en dan wordt God in een speciale kerkdienst gedankt voor alle resultaten van het werk dat seizoen.

Bij biddag ligt de nadruk niet alleen meer bij ‘gewas en arbeid’, maar wordt er ook aandacht besteed aan het leven in de eigen gemeente, de economie, actualiteiten en de wereld in het algemeen.