Op biddag staan we stil bij onze afhankelijkheid van God en worden we ons bewust van Zijn rijke zegen. Daarmee kunnen wij anderen weer tot zegen zijn. Bijvoorbeeld via de biddag collectedoelen. Hieronder vind je drie concrete suggesties voor de collecte op biddag 8 maart.

Suggesties voor biddag collecte

Verre Naasten

Dit jaar vraagt Verre Naasten speciale aandacht voor de aanleg van waterputten in Zimbabwe. In Zimbabwe is schoon water geen vanzelfsprekendheid. Op het platteland lopen vrouwen en kinderen elke dag tot drie uur lang om water te halen. In arme wijken in de stad is maar af en toe in de week water op centrale tappunten beschikbaar. En vaak veel te weinig…

Het halen van water is een zware klus en de impact op gezinnen is groot. Kinderen gaan na het halen van water bijvoorbeeld niet meer naar school, omdat ze uitgeput zijn door het zware werk. Het gebrek aan schoon water leidt tot leerachterstanden en houdt armoede in stand.

Verre Naasten partner, de ‘Church in Central Africa Presbyterian’ (CCAP), heeft de overtuiging dat het evangelie van Jezus Christus samengaat met de zorg voor mensen in nood. Zij zetten zich daarom in voor de aanleg van waterputten. En wanneer mensen samenkomen om water te halen, maken ze van de gelegenheid gebruik om hen over Jezus te vertellen.

Help je mee?

Bid en geef voor de aanleg van waterputten in Zimbabwe. Zo draag je bij aan onze missie: geloof delen wereldwijd.

Meer informatie en materialen

Kijk ook eens op www.verrenaasten.nl/biddag 

Menswaardige zorg voor mensen op de vlucht in Europa

Wekelijks komen er nog boten aan op het Griekse eiland Lesbos. Vol met mensen op de vlucht: voor oorlog in Congo of Afghanistan; voor rampen zoals aardbevingen of extreme droogte; voor geweld of vervolging. Op zoek naar veiligheid wagen mensen hun leven op zee. Helaas zijn er nog steeds boten die zinken en volwassenen en kinderen die daarbij sterven.

Na de gevaarlijke tocht is er geen warm welkom. Integendeel: mensen op de vlucht komen vaak maanden tot jarenlang vast te zitten in kampen onder inhumane omstandigheden. Het is schrijnend dat ondanks al bestaande mensenrechtenschendingen steeds meer EU-landen bereid zijn te investeren in een nóg strenger beleid aan de grenzen.

Stichting Bootvluchteling wil wél open armen bieden. We staan op Lesbos klaar met een team van medewerkers en professionele vrijwilligers. Elk mens is het waard om écht gezien en gehoord te worden. In onze kliniek bieden we medische en psychosociale zorg, zodat er een plek is waar mensen met hun fysieke en mentale wonden terechtkunnen. Samen kunnen we een verschil maken in het leven van mensen op de vlucht. Door voor ze op te komen, ze te ondersteunen en door ze als mens en gelijke te behandelen met oog voor hun kwetsbaarheid en veerkracht.

Meer informatie

Noodhulp aardbeving Turkije en Syrïe

De organisaties van het Christelijk Noodhulpcluster staan naast de getroffenen én bieden noodhulp. Bid én help je mee? De catastrofale aardbeving komt bovenop de humanitaire crisis die Syrië al jaren teistert. De omvang van de ramp is enorm. “Het is veel erger dan we eerst dachten”, zegt Najla Chahda, Dorcas-landendirecteur in Syrië. “Mensen blijven buiten op de straat, in de kou. Ze zijn bang voor nieuwe aardbevingen, ze durven niet bij opvanglocaties naar binnen te gaan. Hulp is zeer dringend nodig!”

Dankzij jouw betrokkenheid kan het Christelijk Noodhulpcluster hulp bieden. Denk aan warme maaltijden, dekens, schoon drinkwater en onderdak. Dat doen we zelf, samen met kerken en met partnerorganisaties.

Meer informatie

Over biddag

Biddag is een Nederlandse, christelijke feestdag die altijd op de tweede woensdag van maart is. De volledige naam luidt: Biddag voor gewas en arbeid. Biddag hoort bij dankdag: deze wordt de eerste woensdag van november gevierd en dan wordt God in een speciale kerkdienst gedankt voor alle resultaten van het werk dat seizoen.

Bij biddag ligt de nadruk niet alleen meer bij ‘gewas en arbeid’, maar wordt er ook aandacht besteed aan het leven in de eigen gemeente, de economie, actualiteiten en de wereld in het algemeen.