Het is belangrijk om als diaken zelf steeds weer inspiratie op te doen. Je taak is namelijk niet altijd makkelijk. Kijk daarom steeds weer naar Jezus en leer van Hem. Hij wil ook jouw Bron en jouw voorbeeld zijn.

Persoonlijk bijbel lezen en bidden

Veel mensen vinden het moeilijk om regelmatig Bijbel te lezen. Het schiet er zo vaak bij in. Maar met een beetje discipline en een plan kom je vaak een heel eind.

  • Moment – Het is makkelijker om elke dag een vast moment te hebben dan om elke dag weer te moeten beslissen of en wanneer je gaat lezen.
  • Methode – Zorg voor een leesrooster zodat de hele Bijbel afwisselend aan bod komt. Zo hoef je niet steeds na te denken wat je zult lezen. De Bijbelapp van het NBG heeft leesplannen die je kunt gebruiken.
  • Mediteer – Overdenk een woord, zin of vers dat je hebt gelezen en laat het op je inwerken. Zo kan het woord van God door zijn Geest je ook steeds meer veranderen.

Diaconale bijbelteksten

Op zoek naar passende diaconale teksten? Dit inlegvel met diaconale bijbelteksten helpt je op weg. Print ‘m uit en stop het vel voor in je bijbel. Je kunt de pdf natuurlijk ook op je mobiel downloaden en meenemen.

download het inlegvel

Bidden als diaken

Het bouwen van een diaconale gemeente is een volop geestelijke zaak. Maak daarom werk van gebed. Daar heb je als diaken een aantal concrete mogelijkheden voor.
In je voorbereiding op een huisbezoek vraag je om Gods leiding en zegen voor jezelf en de ander.
Bidden kan op verschillende momenten in een bezoek. Aan het begin van een bezoek kun je om een zegen vragen over het gesprek. Je kunt dan bidden om inzicht, wijsheid, openheid, een opbouwend en open gesprek. Je kunt er ook voor kiezen om aan het eind van het bezoek te bidden. Aan het eind van een gesprek weet je vaak duidelijker waarvoor gebeden kan worden.
Na terugkomst van je bezoek kun je God danken en vragen of Hij wil doorwerken. Bid daarnaast regelmatig voor je wijkleden. Je kunt hiervoor een lijst met gebedspunten bijhouden.

Hoe kies ik een tekst

Gebruik het inlegvel met diaconale Bijbelteksten. Hierin vind je Bijbelteksten die zijn onderverdeeld in verschillende diaconale onderwerpen.

Ook kun je in een online Bijbel op bepaalde trefwoorden zoeken en zo een passende tekst vinden.

Daarnaast kun je vragen of er een bepaald bijbelgedeelte is dat de ander aanspreekt en troost biedt.

Bidden als diaconie

Geef het samen bidden ook een duidelijke plek in jullie vergadering. De volgende tips willen je daarbij helpen:

  • ‘Oefen’ in hardop bidden en Bijbellezen door dit te rouleren onder de diakenen. Zo wen je aan je eigen stem en kun je leren van anderen. Je kunt daarvoor gebruik maken van de vergaderopeningen op deze website.
  • Laat iemand aantekeningen maken van gebedspunten die tijdens de vergadering naar voren komen en verdeel die om aan het eind samen voor te bidden.
  • Bid ook voor elkaar.

Bijbellezen en bidden als diaken

Deze brochure geeft praktische tips voor het persoonlijk Bijbellezen en bidden. Daarnaast gaat het in op de mogelijkheden voor Bijbellezen en bidden in je werk als diaken. Zo is je het diaconale werk altijd in-gebed in gebed.

Download pdf Bestellen