Vanaf 1 januari zijn de medewerkers van de CGJO in dienst bij Kerkpunt. Dit om de dienstverlening aan de CGK-kerken te verbeteren. Ook levert het voor NGK-kerken voordeel op. Sterker jeugdwerk in lokale kerken, dat is ons doel. Concreet betekent het dat we gezamenlijke producten en diensten ontwikkelen en aanbieden.

Onze inzet is dat we ook CGK-kerken minimaal dezelfde diensten en producten kunnen leveren als eerst. De ingang is nu alleen via Kerkpunt en er zijn nu meer collega’s en meer materialen beschikbaar.

Er is een stichting CGJO, deze stichting maakt het werk financieel mede mogelijk. Daarnaast heeft deze stichting een aantal taken. Zo is ze opdrachtgever voor Kerkpunt als het gaat om een aantal producten en diensten, denk aan het magazine Jeugd. Ook is de stichting aanspreekpunt voor de deputaten Kerkjeugd en Onderwijs van de Christelijke Gereformeerde Kerken.

Financieel geldt voor CGK-kerken hetzelfde beleid als eerder. CGK kerken krijgen korting op advies/avonden rond jeugdwerk. Korting op een standaardavond is € 100,-, het uurtarief is € 50 (standaardtarief Kerpunt is € 85,-). Deze kortingen zijn mogelijk dankzij de stichting CGJO, zij financiert dit. Kijk hier voor meer informatie.

Wilt u het jeugdwerk binnen de CGK financieel steunen? Dat kan door een gift over te maken naar de stichting CGJO.

Wil je meer weten?
Neem contact op met Jenne Minnema

jenne.minnema@kerkpunt.nl 06-41253652

Wil je meer weten?
Neem contact op met Anita Harink

anita.harink@kerkpunt.nl 06 57330119

Wil je meer weten?
Neem contact op met Arjen Uil

arjen.uil@kerkpunt.nl 06 28408083