Hoe staat jullie jeugdwerk ervoor? Waarom doen we jeugdwerk? Wat is de kern ervan en wat willen we ermee bereiken? Zomaar een paar vragen die je kunst stellen als je met elkaar kijkt naar het jeugdwerk in de kerk. In het check-gesprek verkennen we samen met jullie hoe het jeugdwerk in jouw gemeente ervoor staat en waar het naartoe zou kunnen groeien.

Jeugdwerk onder de loep

Wij komen graag naar jullie gemeente toe voor een check-gesprek van twee uur. Met één van onze jeugdwerkadviseurs wordt jullie jeugdwerk onder de loep genomen: hoe staat het ervoor, wat gebeurt er, waar liggen kansen? Het is een mooie gelegenheid om met verschillende gemeenteleden die actief zijn in het jeugdwerk stil te staan bij het jeugdwerk in jullie kerk.

Aan het einde van het gesprek heb je inzicht in wat er in jullie jeugdwerk gebeurt en zijn er een aantal concrete actiepunten geformuleerd om jullie jeugdwerk te verbeteren.

Het doel van het check-gesprek is dat het jeugdwerk in beeld wordt gebracht, maar ook dat we elkaar bemoedigen en inspireren. Tegelijkertijd dagen we jullie uit om vooruit te kijken. Aan het einde van het gesprek heb je inzicht in wat er in jullie jeugdwerk gebeurt en zijn er een aantal concrete actiepunten geformuleerd om jullie jeugdwerk te verbeteren.

Onderdelen van het check-gesprek

Check-in (voorstelrondje)

  • Wie ben je?
  • Wat is je rol in het jeugdwerk?

Check-up (zegeningen en zorgen)

  • Met elkaar kijken we naar de huidige situatie. Per levensfase benoemen we de zegeningen en zorgen die we zien. We beperken ons bij deze opdracht op de huidige situatie. Zijn er al goede ideeën voor de toekomst, dan adviseren we om deze nog even te ‘parkeren’ op een notitieblaadje zodat ze niet vergeten worden.
  • Gezamenlijk gebed (danken voor de zegeningen en bidden voor de zorgen)

Check-out (vooruitkijken)
Probeer je voor te stellen hoe het jeugdwerk er over 5 jaar uit zou kunnen zien aan de hand van deze vragen:

  • Wat is de kern van wat we willen bereiken met het jeugdwerk?
  • Wat is gegroeid in de manier waarop het jeugdwerk is vormgeven?
  • Waar liggen nieuwe mogelijkheden voor het jeugdwerk?
  • Hoe maken we de gemeente samen verantwoordelijk voor het jeugdwerk?

Goed om te weten

 • Vooraf hoeft er geen informatie te worden verstrekt. We gaan graag blanco het gesprek aan.
 • We voeren het gesprek met minimaal 5 personen uit jullie gemeente, waarbij er iemand aanwezig is vanuit iedere levensfase van de jeugd en ook iemand vanuit de kerkenraad.
 • Het gesprek duurt maximaal 2 uur.
 • Voor het checkgesprek brengen we alleen reiskosten in rekening. Voor reiskosten rekenen we € 55,- per uur, met een minimum van €25 en een maximum van €110.

Meld je aan voor een check-gesprek

Wil je een check-gesprek plannen voor jouw gemeente? Vul dan hieronder je gegevens in, dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op om een afspraak te plannen.

Ja, ik wil graag een checkup gesprek plannen voor onze gemeente.

Wil je meer weten?
Neem contact op met Anko Oussoren

anko.oussoren@kerkpunt.nl +31643754063

Wil je meer weten?
Neem contact op met Jenne Minnema

jenne.minnema@kerkpunt.nl 06-41253652