Via een app meedoen aan de collecte, in steeds meer kerken kan dat. Gemeenteleden hebben steeds vaker geen contant geld bij zich en collectebonnen of -munten worden als omslachtig ervaren. Een collecte-app is dan een goede aanvulling op de vertrouwde collectezak. Daarnaast zijn kerken op zoek naar manieren om de papieren communicatie te vervangen. Wat zijn op dit moment de mogelijkheden? Binnen onze kerken worden een aantal apps het meest gebruikt. Scipio, Chrch en Donkey Mobile zijn community apps die ook een collecte functie hebben. De Givt app is een pure collecte app. Hieronder vind je een opsomming van de functionaliteit, de voor- en nadelen en de kosten van deze apps.

In sommige kerken kun je via je eigen bankieren-app geld overmaken voor de collecte. Daarvoor verschijnt dan een QR code of het rekeningnummer van de diaconie op de beamer. Soms krijgt elke collecte een unieke code die ook op de beamer wordt geprojecteerd. Die code kunnen gemeenteleden dan invoeren als betalingskenmerk bij het overmaken in de bankieren-app. De penningmeester verwerkt deze overboekingen op een later moment.

Daarnaast zijn er diverse apps die een collectefunctie in zich hebben. Hieronder bespreken we er vier.

Community apps met collecte functie

Scipio

Scipio is een communicatiemiddel met en voor gemeenteleden. De app geeft toegang tot een afgeschermde community, met daarin de contactgegevens van alle geregistreerde gemeenteleden. Met alle contactgegevens in je hand wordt een belletje of mailtje naar een gemeentelid wel heel eenvoudig. Door de agenda- en nieuwsfunctie, blijf je eenvoudig op de hoogte van de activiteiten en ontwikkelingen in je gemeente. Verder heb je in de app toegang tot kerkbladen en andere documenten. Met daarnaast de mogelijkheid voor pushberichten, Kerkdienst gemist, fotoalbums en peilingen heb je met Scipio gewoon een heel complete oplossing in handen.

De Scipio App voorziet daarnaast in een krachtige groepenfunctionaliteit, waarbinnen leden op groepsniveau met elkaar kunnen communiceren en bestanden met elkaar kunnen uitwisselen. Naast de primaire groepen – zoals wijken en kringen -, kan een lid ook zelf groepen aanmaken.

De koppeling met Scipio Online maakt deze app extra krachtig. De gegevens van de leden worden namelijk automatisch gesynchroniseerd tussen de app en Scipio Online. Gemeenteleden kunnen daardoor mutaties zoals een verhuizing eenvoudig doorgeven in de app. Daarmee heb je altijd een actuele en interactieve ledenlijst bij de hand die het papieren jaarboekje kan vervangen. Uniek is daarnaast de mogelijkheid om ook je VVB-toezeggingen via de app te doen.

Collecteren

Ook de collectefunctie van deze app werkt snel en eenvoudig. De betaling verloopt via een digitaal tegoed, dat je makkelijk opwaardeert binnen de app. Vervolgens kies je aan welk doel je wilt geven. De app biedt de mogelijkheid om realtime de collecte-opbrengsten via de app weer te geven. Bij een collecte krijg je dan meteen te zien wat het doelbedrag is en hoeveel er al via de app is opgehaald. Via een pushbericht kun je gemeenteleden informeren over een acute noodinzameling.

Meer informatie over de collectefunctie vind je hier: Digitaal Collecteren doe je met de Scipio kerk App

Varianten

Er is een PLUS variant met alle functionaliteiten en ongelimiteerde ondersteuning via mail of telefoon. Daarnaast is er een Premium variant. Je krijgt dan je eigen app met eigen naam en logo.

Door mee te liften met een bestaand incasso-contract (dat er in veel gevallen al is voor bijvoorbeeld de verkoop van collectebonnen of het innen van de VVB) zijn er verder geen extra transactiekosten.

Meer informatie: www.scipio-app.nl

Donkey Mobile

Versterk de gemeenschap

Groeiende onderlinge betrokkenheid, verhoogde collecte inkomsten en verbeterde communicatie. Dat is het resultaat van een eigen app op het Donkey Mobile platform. De ruggengraat van de Donkey Mobile app is het ingenieuze groepensysteem waardoor ieder lid van de kerk voor hem of haar op maat gemaakte content te zien krijgt. Kerken in heel Nederland ervaren meer verbondenheid doordat ieder gemeentelid een bijdrage kan leveren aan de app. Het intuïtieve design zorgt ervoor dat mensen op een voor hen logische wijze door de app kunnen navigeren.

Dagelijks een nieuwe tekst, maar ook de mogelijkheid tot voorbereiding op de zondagse dienst. Dankzij de Donkey Mobile app kun je wat je raakt en inspireert op een laagdrempelige manier delen met je kerk, of met de groepen in je kerk. En hen je inspiratie nodig? Put dan uit een van de bronnen in de Donkey Inspire omgeving.

Collecteren

Of je nou in de kerk zit of vanuit huis mee luistert of kijkt, met de Donkey Mobile app kun je digitaal geven. Aan de wekelijkse collecte, maar ook aan een grotere eenmalige inzamelingsactie. Alles wat via de app gegeven wordt gaat ook naar het doel waaraan gegeven wordt. Donkey Mobile brengt geen percentage of iets dergelijks in rekening. Door te werken met een saldo worden transactiekosten tot een minimum beperkt. Hier lees je meer over de collecte functie: Digitaal collecteren | Collecte app voor kerken | Donkey Mobile

Nieuwsgierig geworden? Kijk op www.donkeymobile.app

Chrch

Een community-app voor kerken

Chrch is een community-app voor kerken. Een gemeenteboekje en kerkblad zijn geïntegreerd in deze app. Je hebt met deze app dus alles bij de hand. Zo kun je met één klik zien waar iemand woont. Dus heb je kring bij een onbekende broer of zus, dan klik je op zijn of haar naam en via Google Maps plant de app eenvoudig de route ernaartoe. Naast een smoelenboek, zie je in de agenda direct wat er in de gemeente te doen is. Ook zie je in je persoonlijke agenda wat voor een taak je op welk moment hebt en krijg je daar desgewenst een reminder van. Via themagesprekken kun je eenvoudig met elkaar communiceren.

De app is zo in te richten dat hij helemaal bij jouw gemeente past. Je kunt de onderdelen kiezen die je wilt gebruiken en je eigen logo en kleuren instellen. Er is ook een mogelijkheid tot afgeschermde onderdelen met een inlog.

Collecte

De Chrch-app heeft ook een collectefunctie waarmee je kunt bijdragen aan de doelen waar die week voor wordt gecollecteerd. Ook hier werkt dit door eerst je collectetegoed op te waarderen. Vervolgens kun je tijdens de collecte of gedurende de rest van de week ieder gewenst bedrag geven. Daarbij worden geen kosten meer in rekening gebracht. Het opgewaardeerde bedrag komt binnen op de rekening van de kerk. De penningmeester maakt dit geld op basis van de collectebijdragen vervolgens over naar de betreffende doelen. Ook hier ziet de penningmeester vanuit het oogpunt van privacy, alleen de bedragen en de betreffende doelen.

Chrch is opgezet zonder winstoogmerk en bestaat door vrijwillige bijdrages. Als suggestie wordt een bijdrage van een euro per actief lid per jaar aangegeven.

Meer informatie op www.chrch.org.

Kerkspot

Kerkspot heeft als doel om de organisatie van het gemeenteleven te vereenvoudigen en ondersteunen en is opgebouwd uit diverse (optionele) modules:

  • web: Ondersteuning op het gebied van online communicatie, zowel intern als extern (website & intranet)
  • management: Ondersteuning op het gebied van (leden)administratie & interne organisatie
  • connect: Een platform ter bevordering van de onderlinge verbondenheid binnen de gemeente. Deze module biedt ook de mogelijkheid om vrijwilligers in te plannen. Daarbij kunnen vrijwilligers zelf aangeven wanneer ze wel/niet aanwezig zijn. Hier lees je daar meer over: Vrijwilligersroosters
  • kerk app: Maak de kerk mobieler en kom op een directe, veilige en besloten manier dichterbij uw leden

Collecte

De Kerk app biedt ook een mogelijkheid om digitaal te collecteren. Meer informatie over de collectefunctie vind je hier: Digitaal collecteren | kerkSPOT

Pure collecte apps

Givt

Net zo makkelijk als contant geven

Givt gooit het over een heel andere boeg. Het enige doel van deze app is geld geven via de smartphone. Dit moet net zo makkelijk gaan als het geven van contant geld. Bij Givt staat de gever centraal. Givt is ontwikkeld als oplossing voor geven in de kerk maar ook aan de deur en op straat. Dit kan allemaal met dezelfde app en hetzelfde gemak. Eenmaal geregistreerd in de app, kan de gebruiker in de toekomst op heel veel plekken geven.

Via deze app kun je geven aan de doelen waar die week voor wordt gecollecteerd. Je opent de app, selecteert het bedrag dat je wilt geven en beweegt je telefoon richting de collectezak. In de zak zit een zender, je telefoon pikt het signaal daarvan op. Vervolgens wordt het gekozen bedrag opgeslagen, van je bankrekening afgeschreven en overgemaakt naar de kerk. Meerdere collectes in één dienst? Activeer tot drie collectes door op het plus-icoontje te drukken en vul de bedragen per collectedoel in. Bij de eerste collectezak die voorbij komt, worden alle giften met één beweging verstuurd. Ook bij Givt is de privacy van de gever gewaarborgd.

Givt richt zich alleen op digitaal geven en heeft geen ambities om een communicatieplatform te zijn van de kerk. Een mooie oplossing dus voor kerken die al op andere manieren volledig papierloos communiceren of die nog niet toe zijn aan digitale communicatie.

In het kort

  • De app sluit aan bij het traditionele collecteren en is daardoor laagdrempelig in gebruik.
  • Givt kan ook zonder internetverbinding gebruikt worden.
  • Ook gasten kunnen eenvoudig geven.
  • Je betaalt als kerk geen abonnementskosten. In plaats daarvan betaal je als gebruiker kosten per donatie. Niet je hele donatie komt dus terecht bij het gekozen doel.

Meer informatie op www.givtapp.net.

Overzicht van Apps

Hieronder vind je een overzicht van de verschillende apps.

Wat vinden kerken?

We hebben een aantal kerken benaderd en hen gevraagd naar hun ervaringen en adviezen. Wil je zelf ook aan de slag met het invoeren van een app, dan is hun eerste advies om iemand te vinden die de kar wil trekken. Betrek daarbij vroegtijdig de penningmeester, boekhouder en het kerkelijk bureau. Voordat je de app vervolgens gemeentebreed uitrolt, is een proefperiode aan te raden, waaraan een kleinere groep geïnteresseerde gemeenteleden kan meedoen. Betrek daarnaast de gemeente bij de plannen door hen regelmatig te informeren via bijvoorbeeld de wekelijkse nieuwsberichten of het kerkblad.

Kies een moment waarop je de app gemeentebreed introduceert, bijvoorbeeld rondom een dienst, en laat daarbij gelijk een demo zien.

Met wekelijkse gebruikerstips in een nieuwsbrief en een ‘helpdesk’ kun je de introductie onder gemeenteleden vergemakkelijken.

De apps werken prima als digitale collectetool. Met Donkey Mobile, Scipio en Chrch heb je daarnaast ook nog eens een prachtig communicatiemiddel in handen. Deze apps hebben de potentie om het papieren adres- en fotoboek te vervangen. Houdt er dan wel rekening mee dat (nog) niet iedereen een smartphone heeft. Bedenk samen hoe je daar mee omgaat en op welke termijn de app andere dingen gaat vervangen, zoals het papieren adresboek, het kerkblad of de collectebonnen.

De benaderde kerken zijn stuk voor stuk erg positief over de apps. Hun advies voor andere kerken is eenstemmig: begin gewoon, liever nog vandaag dan morgen!