Diaconaat en de collecte hebben alles met elkaar te maken. Vaak zijn diakenen daarom ook betrokken bij het opstellen van het collecterooster. Nu zijn er de laatste jaren steeds meer ‘bijzondere’ zondagen. Veel daarvan zijn diaconaal van aard. Denk bijvoorbeeld aan de Micha zondag of Vluchtelingenzondag. Deze zondagen bieden mooie kansen voor de gemeente om christelijke barmhartigheid te bewijzen. Neem deze zondagen daarom mee in het collecterooster en in de jaarplanning van de gemeente.

Diaconale themazondagen op het collecterooster

Hieronder staat een opsomming van zondagen met een diaconale kleur. Je kunt bij het opstellen van het collecterooster hier dan rekening mee houden:

 • Wereld lepra dag / elke laatste zondag in januari
 • Ontdek zondag
  De Ontdekzondag wordt georganiseerd door Dit Koningskind.
 • Biddag (2e woensdag maart)
 • Moederdag (elke 2e zondag in mei)
  Laat met Moederdag vrouwen, moeders en meisjes met minder welvaart en gezondheidszorg delen in onze kadootjescultuur. Bijvoorbeeld door te collecteren voor het werk van Newborn life.
 • Zondag voor de vervolgde kerk (Elke zondag na Pinksteren)
  Er is elk jaar ook de dag voor de vervolgde kerk, georganiseerd door Open Doors.
 • Vluchtelingenzondag
  Georganiseerd door stichting Gave  en ZOA. Vind plaats op de zondag rond 20 juni (wereldvluchtelingendag).
 • Micha zondag
  Een actie van Micha Nederland. Jaarlijks rond 17 oktober (wereldarmoededag). Collecteer voor Micha Nederland of voor een ander Micha gerelateerd collectedoel.
 • Dankdag (1e woensdag november).

Eventuele andere thema zondagen zijn:

 • Voorbede voor de evangelisatie; derde zondag in juni, i.v.m. opstarten E&R projecten;
 • Voorbede voor kerkelijke eenheid, de zondag van of na 31 oktober. Kijk op de website van de GKv voor meer informatie.
 • Bijbelzondag – laatste zondag van oktober, zie de website van het Bijbelgenootschap (www.bijbelgenootschap.nl)

Aanvullingen zijn van harte welkom. Mail ze door naar info@kerkpunt.nl

Collecte apps

Met een collecte app kun je makkelijk collectes inplannen. Daarnaast kun je via een app makkelijk informatie geven over het doel waarvoor je collecteert.

Naar collecte apps