We praten de hele dag, sturen mails en appjes, posten op social media. Het gaat ons makkelijk af. Hoe zit het met jou als diaken? Communiceer je dan net zo soepel? Schrijven of spreken voor een grote groep, binnen of buiten de gemeente is vaak lastiger. Toch is het belangrijk om de mensen te bereiken waar je mee aan de slag wilt. Of het nu gaat om gemeenteleden te stimuleren iets voor een ander te doen, of om mensen te krijgen voor een klus, voor het organiseren van een activiteit. Of door samen iets te betekenen voor de buurt.

Diaconaal plan als eerste stap

Het maken van een diaconaal plan is een mooie voorzet. Er is dan al over veel nagedacht. Je kunt het plan uitbreiden met een overzicht wanneer/bij welke gelegenheid je communiceert. Dan is het een vaste activiteit die niet vergeten wordt.

Is er nog geen diaconaal plan? Dan kun je ook een communicatieplan maken waarin je voor elke maand een onderwerp zet dat je de aandacht wilt geven. Op die manier kun je gaandeweg een jaar de taken van de diaconie voor het voetlicht brengen. De ene keer kun je het mondeling doen, de andere keer schriftelijk. Wil je dat je boodschap goed blijft hangen en aanzet tot actie, kies dat voor verschillende manieren van communicatie.

Tips

1. Wat is je doel?

Wees je bewust van het doel van de communicatie.

Misschien een open deur, maar het is een goed startpunt. Waarom wil de diaconie communiceren?

Het is een middel om zichtbaar te zijn. Naast de ‘stille hulp’ gebeurt er veel meer. Als je niet weet wat er mogelijk is, krijg je geen hulpvragen. Als je niet weet wat er nodig is, krijg je geen mensen die willen helpen.

2. Wie, wat, hoe?

Bepaal eerst wie je wil bereiken en met welke boodschap en met welk communicatiemiddel.

We krijgen dagelijks al veel informatie te verwerken. Heel wat is niet voor ons van belang. Wees daarom selectief en communiceer gericht. Bijvoorbeeld:
Welke groep gemeenteleden spreek je aan om anderen naar de kerk te rijden.
We kunnen op heel veel manieren communiceren. Maar welk middel is effectief voor de boodschap die je hebt. Soms is bellen handig als je ook wilt overleggen. Hebben mensen tijd nodig om over je verzoek na te denken, dan kan een mail beter zijn. Heb je snel hulp nodig om voor een oudere boodschappen te halen, dan is een groepsapp passend.

3. Sluit aan bij je doelgroep

Gebruik de communicatie-middelen van je doelgroep en spreek hun taal.

Heb je jongeren nodig? Tien tegen één dat ze een groepsapp hebben. Op een mail zul je vrijwel geen response krijgen. Probeer je boodschap kort en bondig te formuleren. Maak de lezer nieuwsgierig, dat zet aan tot actie. Voor lange teksten heeft niemand tijd. Een aansprekend plaatje erbij helpt zeker.

4. Wees enthousiast

Breng je boodschap uitnodigend en met enthousiasme.

Als je laat merken dat je naast mensen staat, zullen ze makkelijker over de hoge drempel komen. Het is de toon die de muziek maakt. Vooral ook op de website als je het werk van de diaconie uitlegt.

Met een enthousiast bericht heb je grote kans dat mensen warm lopen en zich aanmelden.

5. Breng het aansprekend

Breng het nieuws levendig en aansprekend.

Wat geeft een beter beeld: “De collecte van vorige week heeft € 857,15 opgebracht” of: “Dankzij de collecte van vorige week hebben we 23 gezinnen die niet met vakantie kunnen verrast met een doos zomerse boodschappen.”

6. Wat is jouw verhaal?

Maak een paar pitches, zodat je snel in drie zinnen kunt uitleggen 

– wie en hoe jouw kerk helpt
– wat diaconaat is
– wat de rol van de diaken is

Leuk voor jouw en je gesprekspartner dat je dat snel en soepel kunt uitleggen.

Zet het diaconaat op de kaart

Er zijn allerlei manieren waarop je het diaconale werk van en in jouw gemeente onder de aandacht kunt brengen. Via het kerkblad, mededelingen voor of in de dienst, via de beamer, brief, mail, sms, app, telefoontje, bezoekje aan huis of aan de (huis)kring, gesprekje bij het koffiedrinken, flyer, bericht op intranet, website. De mogelijkheden zijn legio.

Tijdens een gesprek met gemeenteleden kun je het werk van de diaconie goed uitleggen. Dat kan in een individueel bezoek, maar je kunt als diaken ook prima in gesprek met de wijk of huiskring. Daarbij kun je ook een brug slaan naar de diaconale inzet van de gemeenteleden zelf. De informatiefolder van de diaconie kan mooi als handvat dienen voor zo’n gesprek.

Ook de zondagse samenkomst is een goed moment om de gemeente te informeren over belangrijke diaconale zaken. Je kunt een aparte diaconale zondag organiseren, maar je kunt ook periodiek de gemeente vertellen over het werk van de diaconie. Maak er geen tweede preek van, maar stip kort en bondig aan waar de diaconie mee bezig is en hoe gemeenteleden betrokken kunnen zijn. Maak het zo concreet mogelijk. Foto’s via de beamer kunnen je verhaal illustreren.

Website van de kerk

Steeds meer kerken willen aanwezig zijn in de buurt. Dat heeft ook consequenties voor de website van je kerk. Tegenwoordig zoekt immers vrijwel iedereen eerst via internet naar meer informatie. Jullie website is dus je digitale visitekaartje! Je wilt daarmee een goede eerste indruk achterlaten. Als je betrokken wilt zijn bij je buurt, dan kan informatie over de diaconie natuurlijk niet ontbreken! Een zoektocht via google laat echter zien dat nog maar weinig diaconieën zich duidelijk en helder presenteren op internet.

Vaak is de diaconie helemaal niet te vinden of slechts een email-adres en rekeningnummer. Als je kerk in de buurt wilt zijn, dan is het goed om te bedenken hoe je ook als diaconie zichtbaar wilt zijn voor de buurt.

Enkele voorbeelden ter inspiratie:

Diaconale flyer

Met een flyer kun je het werk van de diaconie presenteren. In de flyer geef je dan aan waar je als diaconie voor gaat, wat mensen van de diaconie kunnen verwachten en wat de diaconie van gemeenteleden verwacht. Je kunt ook beknopt aangeven welke spelregels er zijn en welke criteria de diaconie hanteert voor het geven van hulp. Deze flyer kun je goed gebruiken bij een (kennismakings)bezoek.

 

Download flyer voorbeeld

De volgende punten zou je in een flyer kunnen beschrijven

  • Wat doet de diaconie?
  • Wie kan een beroep doen op de diaconie?
  • Concrete voorbeelden van situaties waarin je een beroep kunt doen op de diaconie?
  • Deel ervaringsverhalen van gemeenteleden (anoniem)?
  • Hoe komen mensen met de diaconie in contact?
  • Een korte paragraaf met feiten en cijfers van het vorig jaar?

Nieuwsbrief

Je kunt als diaconie een diaconale nieuwsbrief uitgeven. Bijvoorbeeld 3 keer per jaar. Zorg voor een beknopte versie, zodat gemeenteleden bij wijze van spreken voor de dienst het al gelezen hebben. Als het mee naar huis gaat, loop je de kans dat de nieuwsbrief in de tas of binnenzak blijft zitten of gelijk bij het oud papier verdwijnt. Naast algemene informatie, kun je er ook voor kiezen om een thema voor het voetlicht te brengen. Werk met korte stukjes en praktische tips waar gemeenteleden in hun dagelijks leven wat mee kunnen.