Dankdag is traditioneel een moment om bewust stil te staan bij wat God ons geeft. Van wat wij hebben ontvangen, mogen we delen. Hieronder vind je daarom drie concrete suggesties voor de dankdagcollecte.

Dank mee met kerkplanters in Brazilië

Dankdag is een mooi moment om mee te danken met het goede wat broers en zussen wereldwijd mochten ontvangen! En vanuit die dankbaarheid weer delen. Verre Naasten vraagt daarom deze Dankdag aandacht voor kerkplanters in Brazilië die juist aan mensen die leven in de angst van spiritisme, Jezus’ bevrijdende liefde laten zien.

Meer informatie
Meer informatie en materialen vind je op www.verrenaasten.nl/dankdag

Honger in Afrika. Help nu!

Alarmerende berichten uit Afrika. Klimaatproblemen zorgen voor extreme droogte, waardoor er een ernstig tekort aan voedsel en water is ontstaan. Met alle gevolgen van dien: honderdduizenden mensen hebben dringend hulp nodig. Daarom biedt ZOA noodhulp.

“De gevolgen van de klimaatproblemen zijn dit jaar erger dan ooit”, vertelt landendirecteur Dawn Hoyle van ZOA Ethiopië. “Hulp is echt hard nodig.”

Doordat het regenseizoen dit jaar veel later kwam dan normaal, is het grootste deel van alle oogsten mislukt. Hierdoor is een ernstig voedseltekort ontstaan. De droogte die door het uitblijven van de regen volgde maakt de ramp compleet: naast de dreiging van hongersnood, is er ook veel te weinig schoon drinkwater. Snelle hulp is dan ook letterlijk van levensbelang.

Met jouw steun kan ZOA snel in actie komen om zoveel mogelijk mensen te helpen. Met Dankdag vraagt ZOA om uw gebed. Dank mee en steun gezinnen in nood de hulp die nodig is om te overleven, voor voedsel, drinkwater en hygiëne.

Meer informatie

Rekeningnummer
Stichting ZOA
NL46INGB0000000550
Ovv Dankdag collecte Noodhulp Afrika

Help voedselbanken helpen!

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De 171 voedselbanken helpen diegene die het financieel echt even niet redden, door ze tijdelijk te voorzien van voedselhulp.

De voedselbank helpt helpt wekelijks 40.000 gezinnen met voedselhulp en gaat zo voedselverspilling tegen. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast.

Doorgeven

Dankdag vindt jaarlijks plaats na de oogsttijd. Er wordt naast een goede oogst, ook gedankt voor allerlei zaken op het terrein van kerk, overheid, samenleving en de wereld. Dankdag is een bewust moment om dankbaar stil te staan bij Gods zegen in ons leven. En bij de vraag: hoe gaan wij om met Gods overvloedige zegen? Hoe kunnen wij daarmee anderen weer tot zegen zijn? Eén manier is via de dankdag collecte. Daarom doen we jaarlijks een aantal concrete voorstellen voor de dankdag collecte.