Hoe kun je als diaconie met beperkte middelen zo goed mogelijk steun en zorg verlenen? Samenwerken kan in veel gevallen het sleutelwoord zijn.

Diakenen kunnen van elkaar leren. Niet alleen binnen de eigen kerkmuren, maar ook binnen de eigen stad. Jouw ervaring in het diaconaal werk kan voor een ander erg belangrijk zijn. Zo ondersteunen we elkaar bij het in praktijk brengen van christelijke naastenliefde - Diaconaal Platform Dordrecht

Samenwerken zien we in steeds meer plaatsen. Dat is logisch, gezien alle veranderingen die op de diaconieën afkomen. Samen sta je sterker. Je kunt van elkaar leren, samen dingen doen en samen namens de kerken spreken.

Samen leren

Diakenen kunnen van elkaar leren en veel steun aan elkaar hebben. Niet elke diaconie lukt het om alle regelgeving rond WMO, schuldhulp, bijstand of lokale ontwikkelingen bij te houden. Het kan dus uitermate handig zijn om hierin verbinding te zoeken en onderling kennis en ervaring uit te wisselen. Jouw ervaring in het diaconaal werk kan voor een ander erg belangrijk zijn.

  • Ervaringen uitwisselen
  • Elkaars expertise benutten
  • Elkaar steunen, inspireren, bemoedigen

Samen doen

Er wordt in ons land heel veel gedaan door kerken.  De basis van veel van deze mooie initiatieven is samenwerking tussen kerken. Want door de krachten te bundelen, kun je meer activiteiten oppakken.

  • Samenwerken biedt schaalvoordelen
  • Samen kun je nieuwe initiatieven starten
  • Krachten bundelen geeft een beter en breder hulpaanbod
  • Samenwerken geeft betere zichtbaarheid
  • Samen kun je de ontwikkelingen in het sociale domein volgen

Samen spreken

Samen kun je een duidelijke stem laten horen binnen je woonplaats. Dit is een niet te onderschatten voorrecht dat samen optrekken met zich mee brengt. Samenwerking kan ook van buitenaf gevraagd worden, als de overheid één gesprekspartner wil vanuit de kerken.

Elke kerk, iedere diaken heeft andere voelhorens in de samenleving. In een Platform kunnen alle signalen bij elkaar gebracht worden. Soms is dat aanleiding voor een gesprek met de wethouder. De gebundelde signalen kunnen ook leiden tot nieuwe activiteiten vanuit de kerken.

We willen de stem van de zwakkeren in de samenleving versterken en een stem geven aan hen die zorg of hulp behoeven, maar niet gehoord worden of niet in staat zijn zichzelf hoor-baar te maken en de sterkeren in de samenleving te betrekken bij het verbeteren van hun situatie - Diaconaal Platform Enschede

Stappenplan

Wil je ook graag samenwerken met andere diaconieën? Wil je weten hoe je dat aanpakt? Ga naar diaconaleplatformen.nl en ontdek aan de hand van een stappenplan wat er bij komt kijken wanneer je een diaconaal platform wilt opstarten. Hier vind je ook materialen die je kunt gebruiken.

naar het stappenplan