De kerk dient een veilige plaats te zijn voor iedereen. Als je ergens veilig moet kunnen zijn, dan toch zeker binnen je eigen gemeente. Helaas is dat niet altijd vanzelfsprekend. Op deze pagina vind je meer informatie hoe jouw gemeente een veilige plek kan worden voor iedereen. Mis je informatie en heb je aanvullingen of concrete ideeën, dan horen we dat graag.

Homoseksualiteit

In de kerk worstelen veel mensen met de vraag, hoe ze hun geaardheid kunnen combineren met hun geloof en met het leven in de gemeente. Als diaken kun je daar ook mee in aanraking komen. Hoe kun je naast deze mensen gaan staan en samen zoeken naar een antwoord hierop? Hoe kun je mensen het gevoel geven dat ze niet alleen deze worsteling hoeven te voeren? Er zijn diverse boeken en websites die je helpen om je in dit onderwerp te verdiepen. Hieronder noemen we er een paar.

Racisme en discriminatie

Een actueel thema door de moord op George Floyd en de Black Lives Matter demonstraties ook in Nederland. Het gesprek over racisme is ongemakkelijk, pijnlijk en in Nederland nog vaak taboe. Toch is racisme een groot onderdeel van onze geschiedenis, van de oorsprong van onze instituten en onze maatschappij en daarmee ook van ons dagelijks leven. En ook de kerk heeft in het verleden hierin een belangrijke rol gespeeld. Laten we als kerken daarom ook nu een rol innemen in de strijd tegen dit onrecht. Dat begint met verdieping in en gesprek over racisme en discriminatie. Onderstaande bronnen willen daarbij behulpzaam zijn.

Ongelooflijke Podcast over racisme en religie met o.a. Don Ceder 

Deze aflevering van De Ongelooflijke Podcast zoomt in op het racismedebat en de grote vragen die daarachter liggen: bestaat er institutioneel racisme in Nederland? En is er zoiets als een wit privilege of een witte schuld? De anti-racisme beweging wordt door critici wel eens vergeleken met een religie, is dat terecht? En zijn zogenoemde “witte religies” als het christendom zelf niet vooral een bron van racisme?

Luister de podcast

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Misbruik ontstaat in situaties waarbij sprake is van een afhankelijkheidsrelatie waar gezag een rol speelt. Mensen in kwetsbare posities zijn vaak van anderen afhankelijk. Dat maakt ze extra kwetsbaar voor grensoverschrijdend gedrag van anderen. Misbruik ontstaat meestal geleidelijk en subtiel, maar de gevolgen voor het slachtoffer zijn groot. Hoe ingewikkeld openheid ook soms lijkt, misbruik hoort niet in de doofpot. Er is een protocol beschikbaar voor gemeenten die geconfronteerd worden met misbruik in kerkelijke relaties. Dit protocol beschrijft hoe kerkenraden dienen te handelen in deze vaak complexe situaties.

Boeken

  • ‘Verscheurd’ van Justin Lee
  • ‘Door jou ben ik mij’ van Hinke van Abbema
  • ‘De veilige kerk’ van John Lapré
  • ‘God is niet wit’ van Gea Gort