Wat is liturgie? Wat gebeurt er eigenlijk in een kerkdienst en waarom? Hoe kan het dat je een kerkdienst soms heel verschillend beleeft? Hoe kan ik meer betrokken zijn bij de kerkdienst? Zomaar wat vragen die waarschijnlijk overal leven in een kerkelijke gemeente. Wil je hierover samen in gesprek? In samenwerking met de Commissie Eredienst van de NGK/GKV ontwikkelden we speciaal daarvoor het gemeenteprogramma Vieren in de kerk.

Vieren in de kerk bestaat uit een aantal onderdelen:

Kerkdienst

De dienst wordt in overleg, samen met de musici ter plaatse, samengesteld en ingevuld. Een van de predikanten van de Commissie Eredienst gaat voor.

Liturgische wandeling

Deze wandeling vindt aansluitend aan de dienst plaats, met daarbij koffie. Ook een ander moment is natuurlijk mogelijk, bijvoorbeeld tijdens de gemeenteavond. Het gaat om een uitgezette wandeling door het kerkgebouw, langs plaatsen en voorwerpen die een liturgische betekenis hebben. Bij elk van die ‘haltes’ liggen steeds enkele vragen, de een gericht op het zintuiglijke, de ander op bezinning.

Kinderen verzamelen daarnaast per halte een letter, waarmee uiteindelijk een woord/uitdrukking kan worden samengesteld.
Het doel van deze wandeling is: zintuiglijk bewustzijn van het kerkgebouw en de liturgische plekken daarin.

Gemeenteavond (optioneel)

De gemeenteavond bestaat uit twee blokken. In het eerste deel gaat het over aspecten van liturgie, in het tweede over de opbouw van liturgie. Gesprek en presentatie wisselen elkaar daarbij af. Het doel van deze avond is dat de deelnemers:

  • ontdekken dat in het begrip liturgie allerlei elementen samenkomen: invulling, structuur en orde(ning), verticaliteit, horizontaliteit, tijd en eeuwigheid (verleden, heden, toekomst), etc.
  • met elkaar in gesprek gaan over hun beleving van de liturgie in hun gemeente
  • leren dat een orde van dienst is (of: zou moeten zijn) opgebouwd volgens het grondpatroon komen-zijn-gaan en herkennen dit in de liturgie van hun eigen gemeente
  • komen tot een bewuster vieren van de liturgie

Prijzen

Voor de kerkdienst wordt de gebruikelijke vergoeding van de predikant inclusief reiskosten gevraagd.
De liturgische wandeling wordt bij de kerkdienst en/of de gemeenteavond bijgeleverd.
De kosten voor de gemeenteavond bedragen € 350,00.

Meer informatie en aanvragen

Neem contact op met Anje de Heer voor vragen en om het project aan te vragen.

Als je dit project boekt, leveren wij – datum altijd in overleg – de voorganger en mensen en materiaal voor de gemeenteavond. De liturgische wandeling wordt door de gemeente zelf georganiseerd, met behulp van het aangeleverde materiaal.

Wil je meer weten?
Neem contact op met Anje de Heer

anje.deheer@kerkpunt.nl 0615176623