De kerk heeft vanouds gezorgd voor mensen die ziek en kwetsbaar waren. Soms met gevaar voor eigen leven. Ook in deze tijd kan de kerk omzien naar anderen. Heb oog voor de kwetsbare groepen. Je kunt dan denken aan oudere mensen of mensen met een chronische aandoening (bijvoorbeeld astma, COPD of hart en vaatziekten). Let op de mensen in je gemeente, maar zie daarnaast ook om naar de mensen in je buurt. Ieder van ons kan in deze coronacrisis een bijdrage leveren. Een klein gebaar is goud waard! Hieronder vind je een aantal suggesties.

 • Regel boodschappen voor mensen die jij kent en die in quarantaine zitten of de deur niet uit durven. Boodschappenlijstjes kun je via whatsapp, email of telefoon doorgeven. Hang de tas met boodschappen aan de deur. Betalen kan via een Tikkie.
 • Stuur een opbeurend kaartje naar hulpverleners van wie nu heel veel inzet wordt gevraagd.
 • Je kunt een bellijst/telefooncirkel maken, waarbij gemeenteleden mensen, die door alle maatregelen nog meer geïsoleerd raken, bellen voor een gezellig praatje. Zo’n telefoontje kan de sleur van de dag doorbreken. Daarnaast heeft iemand die zich zorgen maakt over de ontwikkelingen vaak behoefte aan een luisterend oor en een vriendelijk woord.
 • Ken je medische of andere zorgprofessionals die nu extra onder druk komen te staan? Misschien kun je hen, wanneer jij gewoon thuis werkt, helpen door wat huiselijke taken van hen over te nemen. Denk aan aan oppassen op kinderen, boodschappen doen of een maaltijd verzorgen.
 • Organiseer een zondag voor de buurt waarbij je als kerk geen dienst belegd, maar je buurt in gaat om te dienen. Denk aan het langs brengen van Paaspakketten bij hulpbehoevenden, vuilprikken in je buurt, het opknappen van tuintjes, etc.
 • Vuilprikken kun je altijd doen. Zorg voor een schonere omgeving.
 • Gooi een briefje met je telefoonnummer door de brievenbus van mensen in je straat of buurt met de vraag hoe het met ze gaat en of ze iets nodig hebben?
 • Maak een stilte-/ gebedswandeling.
 • Stuur eens wat vaker een kaartje ter bemoediging naar een ouder iemand in je buurt of gemeente. Denk ook aan dat gemeentelid in het ziekenhuis. Grote kans dat hij of zij in deze periode minder bezoek krijgt. Daarnaast worden veel activiteiten voor kwetsbare mensen afgelast. Vaak zijn dit ook de mensen die geen bezoek ontvangen of naar buiten kunnen. Laat via een kaartje in de brievenbus weten dat je aan hen denkt.
 • De schappen in de winkels raken op het moment dat ik dit schrijf leeg. De prijzen van artikelen kunnen daardoor zomaar omhoog gaan. Let op mensen die leven in armoede of te maken hebben met financiële problemen. Zij kunnen mogelijk wel wat extra hulp gebruiken. Verras ze met een tas met boodschappen.
 • Schakel jongeren in: vraag wat zij kunnen doen. Zij hebben nu tijd, kunnen zij beeldbellen met bewoners van verzorgingshuizen of met andere gemeenteleden? Experimenteer met online groepsontmoetingen als vervanging van catechese en verenigingen.
 • Natuurbeweging A Rocha komt in de tijd van de coronacrisis elke week met een nature challenge: opdrachten om de natuur in je tuin, straat of buurt beter te leren kennen. Hier vind je de natuuruitdagingen.
 • Overweeg om geplande groepsmaaltijden op een andere manier te organiseren, om zo de verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan. De buurtmaaltijd ‘Vathorst aan Tafel’ bezorgde een drie-gangen diner thuis bij 70 gasten.