Goede gesprekken zijn belangrijk binnen de kerk, vindt Willem Smouter, maar: ‘Eerst moeten we weer gaan vieren en genieten van ontmoeting. Jezus’ opleiding van zijn volgelingen, begon ook met een feest’. Sinds januari 2022 begeleidt Willem Smouter vanuit Kerkpunt gemeenten en kerkenraden wanneer het stroef loopt of er conflicten zijn. Ook gaat hij gemeenten in ontwikkeltrajecten adviseren.

Wat is jouw visie op kerkzijn in crisistijd, hoe houden we verbinding?

‘Iemand in mijn gemeente zei: ‘Na een operatie moet je revalideren en dat betekent dat je dingen die volstrekt normaal waren toch opnieuw moet leren.’ Zo is het ook na de coronacrisis: elkaar ontmoeten, het geloof oefenen en je deur openhouden voor de ander, dat waren de normale structuren van de kerk maar we moeten ze opnieuw leren.’

Wat is het belang van goede gesprekken voeren voor jou en voor de kerk?

‘Jezus’ opleiding van zijn volgelingen begon met een feest – de bruiloft te Kana met een mooie dronk – en ik denk dat ook wij eerst weer moeten gaan vieren en genieten van ontmoeting. Goede gesprekken horen daarbij, maar liefst niet meteen dat getob of het allemaal wel goed komt. Daar heb je later nog wel tijd voor…’

''Iemand in mijn gemeente zei: 'Na een operatie moet je revalideren en dat betekent dat je dingen die volstrekt normaal waren toch opnieuw moet leren.' Zo is het ook na de coronacrisis.''

Een vraag uit de Goed-gesprek-box is: ‘Bij welke gebeurtenis of welk moment in jouw leven heb jij God het meest ervaren?’ Wat is jouw reactie?

‘Ik was 16 jaar toen mijn vader overleed. In die tijd was ik lid van een Jeugddienstcommissie die een serie diensten over het boek Job voorbereidde. Tijdens de gesprekken over wat Job meemaakte en hoe hij daarmee moest dealen, voelde ik me gekend en werd ik geraakt door Gods onmetelijke grootheid die we niet kunnen begrijpen maar die ons wel omarmt. Ook later was God vooral dichtbij als ik het moeilijk had.’

Goed-gesprek-box

Met de Goed-gesprek-box ga je in gesprek met je kerkenraad, diaconie, commissie, jeugd- of kindergroep. De box bevat gesprekskaartjes, suggesties voor gebruik en een handreiking voor een bijeenkomst. De Goed-gesprek-box is een hulpmiddel om elkaar te begrijpen, naar elkaar te luisteren, vragen te stellen en benieuwd te zijn naar wat de ander drijft en denkt. Koop hem nu in onze webshop!

ga naar goed-gesprek-box