Delen is een van de aspecten van diaconaat. Het belang ervan vinden we al op de eerste pagina’s van de Bijbel. Het scheppingsverhaal biedt een duidelijk inkijkje in Gods bedoeling met deze wereld: ruimte bieden aan al het leven op aarde. We mogen voluit genieten van wat Hij heeft gemaakt, maar dragen ook een grote verantwoordelijkheid om de aarde leefbaar te houden voor iedereen.

Gezamenlijk huis

De aarde is ons gezamenlijk huis, schrijft de Paus in zijn encycliek Laudato Si. Het is als een huis met een boven- en een onderverdieping. Wij wonen op de bovenste verdieping. De verdieping waar het meeste geld zit. Het is de verdieping met een overvloed aan eten en aan luxe. Met de nieuwste smartphones, de laatste mode, goede ziekenhuizen, degelijke pensioenen, mooie huizen en verre vakanties. Wat nodig is voor die manier van leven, halen we weg van de benedenverdieping. Daar gaat het er heel anders aan toe. Het is de plek van gebrek. Gebrek aan geld, aan veiligheid, aan toekomstperspectief. Voedselgebrek, gebrek aan goede medische zorg. Het is ook de plek waar de bovenverdieping zijn afval dumpt.

We leven vaak alsof wij alleen in het huis wonen. En we willen niet echt weten welke consequenties onze manier van leven heeft voor onze mede ‘huisgenoten’. Maar God wil dat de bewoners van ons gezamenlijk huis het goed hebben. Dat betekent dat we rekening moeten houden met de bewoners van de benedenverdieping. Dat heeft consequenties voor de keuzes die wij nu en in de toekomst maken. Ook als die pijn doen. De keuzes die nodig zijn om eerlijk en rechtvaardig te leven, zijn niet gemakkelijk. Ze zijn soms verwarrend, ingewikkeld en vermoeiend. Gevoelens van onmacht en onwil – laten we daar maar eerlijk over zijn – duiken zomaar op. Want die keuzes gaan verder dan het drinken van fair-trade koffie en de zonnepanelen op mijn dak. Ze raken aan onze levensstijl.

De duurzame Bucketlist

De duurzame Bucketlist bevat de beste praktische kansen om duurzamer te gaan leven. De lijst heeft een aantrekkelijk jasje en is geschikt voor op de koelkast.

Download bucketlist

Zie ik maak alles nieuw

De laatste pagina’s van de Bijbel spreken over de toekomst. “Zie, Ik maak alles nieuw.” Op de toekomstige aarde, waar God bij mensen komt wonen, zal het leven voorgoed aan zijn doel beantwoorden. Maar in de aanloop daarvan worden wij opgeroepen om de tekenen daarvan al in deze wereld aan te brengen. De Geest is ons geschonken om het goede nieuws in woord en daad te verspreiden. Daarin klinkt ook de opdracht door om recht te doen aan de schepping. Herschepping betekent in de context van het komende Rijk van God immers: herstellen, in orde maken, rechtzetten.

Een aantal theologen binnen de CGK Zwolle heeft een Bijbelse onderbouwing geschreven voor het belang van het thema duurzaamheid voor christenen in het algemeen en de eigen gemeente in het bijzonder. Deze ‘Kleine theologie van de duurzaamheid’ dient als basis voor denken, leren en doen. Hieronder kun je een samenvatting downloaden.

Groene kerken

Vanuit de overtuiging dat geloof en verduurzaming alles met elkaar te maken hebben stimuleert GroeneKerken geloofsgemeenschappen om concrete stappen te zetten in verduurzaming. Met haar activiteiten  wil GroeneKerken geloofsgemeenschappen in hun kracht zetten om recht te doen aan en zorg te dragen voor Gods schepping.

Groene kerken

Ecologische en sociale gerechtigheid

Bij ‘recht en gerechtigheid’ denken we vaak aan mensen. Maar in onze tijd kunnen we er niet omheen dat deze woorden steeds vaker ook een ecologische lading krijgen. Het leegvissen van oceanen, het feit dat een miljoen planten- en diersoorten met uitsterven wordt bedreigd, de ophoping van plastic afval op zelfs de meest afgelegen plekken zetten de veerkracht van de aarde onder druk. Bovendien raakt klimaatverandering steeds vaker kwetsbare gebieden die niet de middelen hebben om zich aan te passen. De groeiende aandacht hiervoor is goed; tegelijkertijd roept het de vraag op wat plaatselijke kerken vanuit hun diaconale taak kunnen bijdragen. Dat is meer dan we denken. De noodzakelijke omslag in denken en handelen begint immers bij onszelf, bij de keuzes die we maken bij de besteding van onze tijd en ons geld.

Dit doet God!

De eerste aflevering van Dit doet God! is opgenomen in Heerenveen waar de jaarlijkse ontmoetingszondag het thema “Zorg voor de schepping” had.

 

Luister de podcast

Wat kan ik hier als diaken mee?

Diakenen kunnen om te beginnen het onderwerp structureel op de kerkelijke agenda plaatsen. De ervaring leert dat kerken daarmee draagvlak creëren voor duurzame keuzes. Maar het vraagt een lange adem om ze meer integraal onderdeel te laten worden van onze levensstijl. Daarnaast zijn er verschillende workshops en organisaties die hierbij praktisch kunnen ondersteunen.

Het is vast herkenbaar. Je staat in de supermarkt en je vraagt je af: wat eten we vanavond? De biologische boontjes uit Egypte of de ‘gewone’ boontjes uit Nederland? Een hamburger of een sojaburger? Of toch vis? Wat betekent dan dat gekke keurmerk precies? Gaan we voor het gezonde, plantaardige Alpro toetje, of toch een emmertje met yoghurt en aardbeien wat eigenlijk het lekkerste is? Wordt het de dure of de goedkope reep chocola? Je hebt het niet gemakkelijk als consument in de supermarkt. Bij elk schap moeten keuzes gemaakt worden, en het is geen gemakkelijke afweging tussen lekker, goedkoop, gezond, milieuvriendelijk, diervriendelijk en eerlijk voor de producent. Het palet aan keurmerken kan helpen, maar zorgt ook voor verwarring.

Die keuzevrijheid zorgt voor dilemma’s: wat is een duurzame en verantwoorde keuze? Met de workshop ‘God in de supermarkt’ willen Arjan Schoonhoven en Alfred Slomp je daar over na laten denken.

Workshop God in de supermarkt

Deze workshop verkent de keuzes die we maken, helpt argumenten te begrijpen en verbindt deze met een helder, ethisch kader. De bijeenkomsten zijn actief, sociaal, informatief en gaan in een hoog tempo een serieuze, maar niet zware dialoog aan. Er wordt gebruik gemaakt van materiaal uit actuele documentaires en websites.

Meer informatie over de workshop

Wil je in de supermarkt wel meer duurzame producten kopen, maar raak je in de war door alle keurmerken, adviezen en tegenstrijdige meningen? Ben je goed op weg, maar zou je graag de volgende stap willen zetten naar nog meer duurzame keuzes? In ‘SuperWaar’ worden alle aspecten van duurzaam eten besproken, maar ook de dilemma’s waar je tegen aan loopt als je anders wilt gaan eten. Met praktische tips, heerlijke recepten en inspirerende voorbeelden. Van harte aanbevolen!

Bijbelstudies bij Superwaar

Deze negen Bijbelstudies helpen je om de verbinding te leggen tussen duurzaamheid en je geloof. De bijbelstudies sluiten aan bij de hoofdstukken in het boek Superwaar. Je staat stil bij de onderwerpen als de impact van plantaardig en dierlijk voedsel, voedselverspilling, eerlijke handel, gezondheid en je plastic gebruik.

Meer over Superwaar

Download bijbelstudies

Leeggeviste oceanen, spijkerbroeken waar bloed aan kleeft, eenzame mensen bij jou in de straat en bergen giftig afval in Gods schepping… Wie het nieuws volgt, zou er somber van worden. Want wat kun je doen en waar moet je beginnen?
‘Ach mens’, zegt de Bijbelse profeet Micha, ‘je weet toch allang wat goed is, en wat God van je vraagt. Het is zo eenvoudig! Het is niets anders dan dit:

recht doen,
trouw zijn,
en nederig Gods weg gaan.’

‘Precies!’ zegt Jezus een paar honderd jaar later. ‘Het gaat om het zoeken van mijn Koninkrijk en mijn gerechtigheid. Als je dat doet, hoef je je nergens meer zorgen om te maken.’

Recht doen

De Micha Cursus gaat over recht doen en het zoeken van gerechtigheid. Samen met anderen denk je na over jouw rol in deze wereld. Jouw aandeel in Gods Koninkrijk. Je gaat aan de slag met onderwerpen als:

 • zorgen voor mensen om je heen en voor de schepping
 • duurzaam en eerlijk handelen in deze wereld
 • jouw talenten en mogelijkheden om recht te zetten wat krom is

We verlangen ernaar dat kerken groeien in het delen van geloof, hoop en liefde, dichtbij en ver weg. De Micha Cursus is daarin een prachtig hulpmiddel. Heb je zin om mee te doen? Je kunt gelijk aan de slag! Het mooiste is om het samen te doen. Bijvoorbeeld met jouw kerk, Bijbelkring of vriendengroep. Je kunt de Micha Cursus eenvoudig organiseren met behulp van een online instructie.

Module Kerk in je buurt

Ken je majoor Bosshardt nog? Of Moeder Theresa? Vrouwen die in navolging van Jezus zoveel deden voor dak- en thuislozen, verslaafden en prostituees. Zij volgden daarin het voorbeeld van Jezus die ook onder de mensen kwam wonen. ‘The Word became flesh and blood, and moved into the neighbourhood,’zo vertaalt Eugene Peterson Johannes 1: 14 

Wat zou er gebeuren als jij en ik diezelfde bewogenheid in ons dragen als majoor Bosshardt of moeder Theresa? Als ook wij ons verbinden met elkaar en onze buurt? Als we bewogen het goede leven delen met de mensen om ons heen en zo de heerlijkheid van God tastbaar maken door ons leven?

Deze module is het best geschikt voor mensen die:

 • samen optrekken in een kerk
 • of samen passie hebben voor een groep of activiteit in een buurt
 • of samen in een bepaalde buurt wonen
 • of elkaar willen helpen in de eigen buurt het koninkrijk van God meer vorm te geven

 

Downloads

Module Werkblad

Filmpjes

via onderstaande linkjes kom je bij de filmpjes voor de module Kerk in de buurt:
Huiskamer van de wijk | Dorpssoep | Ontmoetingstuin

A Rocha is een wereldwijde beweging van christenen die vanuit hun geloof zorgen voor Gods schepping. In Nederland is A Rocha actief sinds 2003. Veertien lokale groepen zetten zich op verschillende locaties in voor natuurbehoud.

Met ons programma Kerken en schepping ondersteunen we kerken die willen bijdragen aan de zorg voor de schepping.

 • Hart voor de schepping ondersteunt kerken die vanuit hun geloof willen zorgen voor deze aarde.
 • Met de quickscan van het Ecologisch Kerktuinen Onderzoek (EKO) kan iedereen aan de slag om de beste kansen voor natuur rondom het eigen kerkgebouw snel in kaart te brengen.
 • Wat kunnen wij doen om de natuur in en om ons kerkgebouw en/of thuis te versterken? Op deze pagina vind je diverse praktische voorbeelden van zorg voor de schepping.
 • In de database van A Rocha vind je themapakketten voor een kerkdienst of bijbelstudie rond het thema ‘schepping’. Ook zijn er inspirerende preken, lezingen, artikelen en video’s te vinden. Alle materialen zijn vrij beschikbaar!
Naar Arocha

New Wine 2020 ‘Heel het leven’

Met het themapakket ‘Heel het leven!’ heeft New Wine materialen ontwikkeld als alternatief voor de Zomerconferentie 2020. Ook los van de zomerconferentie zijn deze nog goed te gebruiken in je kerk of kring.

Het themapakket bestaat uit vijf videotalks, waarvan vier van Dave Bookless, theoloog bij A Rocha. Daarnaast zijn er worshipvideo’s en kindervideo’s. Ook zijn er verwerkingsmaterialen voor huiskringen, tieners en kinderen.

Heel het leven