Meer dan 14% van alle Nederlanders heeft een beperking in horen, zien, bewegen of verstandelijke vermogens. Hoe zorg je ervoor dat ze hun talenten als volwaardige leden van het lichaam van Christus kunnen inzetten, ondanks hun beperking? Hoe welkom is de kerk voor mensen met een handicap? Gaan mensen in een rolstoel gemakkelijk mee naar de kerk, of haken ze af, bijvoorbeeld omdat alle ‘rolstoelers’ op een rijtje moeten zitten?

Voor jou als diaken

Verdiep je in iemands handicap

 • Realiseer je dat een handicap niet altijd een beperking inhoudt. ‘Beperkt’ ben je wanneer de maatschappij/kerk zo is ingericht dat je als gehandicapte wordt belemmerd in je functioneren.
 • De ene lichamelijke beperking is de andere niet. Bovendien verschillen mensen met een handicap onderling erg van elkaar. Bijvoorbeeld in de manier waarop zij tegen hun handicap of beperking aankijken.
 • Wees terughoudend met goed bedoelde adviezen. Als niet-gehandicapte is het immers gemakkelijk praten. Houdt in je achterhoofd bij de gesprekken die je voert:
  • iemands zwakte (handicap) kan ook een kracht worden in zijn leven, en
  • elk mens heeft gaven.

Realiseer wat de impact is van een beperking

 • Een handicap hebben of krijgen betekent veel voor mensen en hun omgeving. Verdriet, verwerking, een zoektocht naar betekenis en naar je (nieuwe) eigen rol. Dat is kost tijd.
 • Een handicap of chronische ziekte hebben brengt financiële problemen met zich mee. Minder of niet kunnen werken (zelf of als mantelzorger), hogere kosten voor dagelijkse dingen, bijkomende ziektekosten, bezuinigingen op uitkeringen. Steeds meer mensen met een beperking leven op of beneden minimuminkomen en hebben grote kans op schulden.
 • In Nederland is veel mogelijk qua zorg. Er zijn veel instanties die gehandicapten kunnen helpen. Maar je moet zelf de eerste stap zetten, je aanmelden, vertellen wat er aan de hand is. Wat als alles je teveel is? Wat als je je handen al vol hebt om het hoofd boven water te houden: je al veel tijd kwijt bent aan artsen, therapieën en de broodnodige rustmomenten…

Leer hen kennen

 • Als diaken heb je een mooie taak. Je mag naast mensen staan en mensen leren kennen. Ontdekken wie ze zijn, wat ze nodig hebben om te kunnen leven en om christen te kunnen zijn én wat ze te bieden hebben aan anderen.
 • Het belangrijkste is dan contact leggen. Even aankloppen als je toch in de buurt bent. Een kopje koffie komen drinken. Mensen bij je thuis uitnodigen.
 • Vraag hoe de ander iets wil hebben, vul dat niet zelf in.
 • Het kan zijn dat mensen helemaal niet weten wat ze nodig hebben. Of ze weten het wel, maar zijn moe van het steeds maar om hulp vragen. Pas als je deze mensen echt leert kennen zal je ontdekken waarmee ze het moeilijk hebben.
 • Wees voorzichtig met het aanbieden van geld. Vaak hebben mensen meer aan praktische hulp. Jouw financiële hulp kan betekenen dat bepaalde uitkeringen of voorzieningen worden stopgezet.

Investeer in talenten

 • Misschien is de kerk wel een van de weinige plekken waar we geloven dat iedereen gaven heeft. Dat ook van de mens met een handicap iets verwacht mag worden.
 • In Christus’ gemeente mag er wederkerigheid zijn. Mensen helpen elkaar, het is nooit eenrichtingsverkeer. Mensen met een beperking hebben misschien hulp nodig, maar ze hebben anderen ook veel te bieden.
 • Voor jou als diakenen ligt daar de uitdagende taak om hen daarbij te helpen. Als diaken mag je ontdekken, vragen stellen en vertrouwen op God die iedereen een taak gegeven heeft die bij hem past.

Handboek voor diakenen

In het handboek voor diakenen vind je een hoofdstuk ‘Hulp aan mensen met een beperking’. Daarnaast vind je in dit handboek een schat aan praktische informatie over een breed aantal diaconale onderwerpen. Je kunt het boek bestellen via onze webwinkel.

Bestel het handboek

Dit Koningskind

Kijk voor dit onderwerp ook eens op de website van Dit Koningskind. Zij bieden diverse relevante trainingen en cursussen waaronder:

 • Omgaan met mensen met een handicap
  Een Bijbelse visie op mensen met een handicap. Wat is hun plek in de kerk en hoe betrek je ze in het gemeenteleven? Over je houding naar hen en hun ouders.
 • Een sterker netwerk
  Vrijwilligers, contactpersonen en buddy’s worden opgeleid tot netwerkcoach, om ouders te ontlasten. Je leert hoe je, samen met de persoon met een handicap, een sociaal netwerk opzetten.

Kijk voor meer informatie op www.ditkoningskind.nl.

Vakanties

Er zijn diverse vakantiemogelijkheden voor mensen met een beperking. Hieronder zetten we een aantal op een rij:

 • St. Ichthus organiseert vakantiereizen naar het buitenland voor mensen met een lichamelijke beperking. Zie www.ichthusreizen.nl.
 • Dit Koningskind organiseert reizen voor lichamelijk en verstandelijk beperkte mensen, zowel in Nederland als in het buitenland. Bekijk de website.
 • Het vakantiebureau biedt vakanties voor ouderen en mensen die (extra) zorg nodig hebben: www.hetvakantiebureau.nl.