De GKv en de NGK zijn onderweg naar het worden van één kerk. Een regiegroep heeft de opdracht gekregen om het proces tot eenwording van beide kerken in goede banen te leiden. Deze regiegroep heeft verschillende handreikingen gemaakt om GKv- en NGK-kerken te ondersteunen in dit proces van eenwording.

Handreiking nieuwe regio’s

Om de classes (GKv) en regio’s (NGK) een indruk te geven van wat er bij de nieuwe regio-indeling na de hereniging van beide kerken allemaal komt kijken en hoe ze daarmee nu al aan het werk kunnen gaan, is er onlangs een Handreiking nieuwe regio’s verschenen.

Handreiking Plaatselijke Samenwerking

Op een heel aantal plekken in Nederland krijgt het landelijk uitgesproken verlangen naar kerkelijke eenheid tussen GKv en NGK ook plaatselijk vorm, op verschillende manieren. Er zijn ook plaatsen waar dat (nog) niet gebeurt. Omdat er eenvoudigweg geen NGK of GKv in de buurt te vinden is, omdat er nog veel weerstand is, of om weer andere redenen. Met de Handreiking Plaatselijke Samenwerking wil de Regiegroep laten zien wat er voor gemeenten mogelijk is, ongeacht waar gemeenten zich in het proces van samenwerking of eenwording bevinden. Voor elke fase in het proces zijn er praktische tips en voorbeelden verzameld, die naar eigen inzicht en passend bij de plaatselijke situatie kunnen worden toegepast. De tips gaan vergezeld van praktijkvoorbeelden uit verschillende gemeenten.

Handreiking Herstel & Verzoening

Voor alle kerkenraden van de GKv en NGK is de Handreiking Herstel & Verzoening gemaakt. Dit document biedt gemeenten handvatten voor het omgaan met de pijn uit het verleden die veroorzaakt is door de kerkscheuring in de jaren ’60.

Zijn er bij jou in de gemeente mensen die de breuk hebben meegemaakt en daar nog steeds het verdriet van bij zich dragen? Of heeft jouw gemeente een rol gespeeld tijdens de breuk? Dan kan deze handreiking je helpen om het proces van hereniging van de GKv en NGK in jouw gemeente te bespreken. Het kan ook zijn dat je de antwoorden op deze vragen niet weet, maar ze wel wilt onderzoeken. Ook dan kun je gebruik maken van deze handreiking.

Wil je meer weten?
Neem contact op met Klaas Quist

klaas.quist@kerkpunt.nl 085-1045 111

Wil je meer weten?
Neem contact op met Willem Smouter

willem.smouter@kerkpunt.nl 0651069620