Het bezoeken van gemeenteleden door diakenen gebeurt nog steeds in veel kerken. Maar hoe gebruik je het gesprek zo dat het je helpt bouwen aan een diaconale gemeenschap?

Vier vragen

Het diaconale bezoek is een mooie manier om aandacht te geven en interesse te tonen. Een plek om mee te leven, waar ruimte is voor het verhaal van de ander. Het is daarnaast de plek om mensen te stimuleren hun gaven in te zetten voor anderen. Een plek voor jouw verhaal als diaken!

Voel je vrij om deze vragen op je eigen manier te gebruiken. Niet elke vraag hoeft steeds even veel nadruk te krijgen. Maar met deze vier vragen in je achterhoofd voorkom je wel dat het gesprek eenzijdig wordt.

En om je verder te helpen, vind je hier nog een aantal concrete tips voor een goed gesprek.

Voorbereid op pad

 • Wat heb jij nodig?
 • Wat kun je geven?
 • Wat moet je weten?
 • Wat moet ik weten?

Diaconale bijbelteksten

Op zoek naar passende diaconale teksten? Dit inlegvel met diaconale bijbelteksten helpt je op weg. Print ‘m uit en stop het vel voor in je bijbel. Je kunt de pdf natuurlijk ook op je mobiel downloaden en meenemen.

download het inlegvel
 • growing young

  Tips voor een goed gesprek

  We voeren heel wat gesprekken op een dag. Maar wat is nou het geheim van een goed gesprek? Hier geven we een aantal concrete tips om je te helpen bij je diaconale gesprekken.

  Lees meer

Welke vraag wil jij in je volgende bezoek meer aandacht geven?

Wat heb je nodig?

De eerste vraag is wat heb je nodig? Dat kan heel breed zijn. Mensen ervaren allerlei moeiten en zorgen. Denk aan praktische hulp bij het doen van boodschappen, vervoer naar het ziekenhuis of de kerk, verminderen van geldzorgen, persoonlijke aandacht en bezoek.

In de gemeente mag niemand leven onder druk van ziekte, eenzaamheid of armoede. Wat heb jij nodig?

Wat kun je geven?

De tweede vraag is wat kun je geven? Bijna iedereen heeft wel iets te geven. Denk daarbij aan tijd, aandacht, gebed, een bepaalde deskundigheid, vervoer of geld. Probeer dit heel concreet te maken en laat zien waar de inzet van gemeenteleden nodig is. Denk daar dus vooraf over na en heb voorbeelden bij de hand.

 

God roept ons tot het betonen van gastvrijheid, offervaardigheid en barmhartigheid. Hoe doe jij dat?

Wat moet je weten?

De derde vraag is: wat moet jij weten? Je kunt hier vertellen op welke manieren de gemeente kan groeien in dienen, delen en doen. Neem tijd om uit te leggen wat diaconaat is en wat de taken van de gemeente en van de diaconie daarin zijn. Wat kun je van ons verwachten, maar ook wat verwachten wij van jou als gemeentelid?

Wat moet ik weten?

En tenslotte, wat moet ik nog weten? Want gemeenteleden zijn de ogen en oren van de diaconie. Welke nood in je buurt, wijk, of plaatselijke gemeente zie je waar we als kerk iets mee moeten?

 • Bidden en bijbellezen

  Hier vind je praktische tips voor het persoonlijk Bijbellezen en bidden. Daarnaast lees je over de mogelijkheden voor Bijbellezen en bidden in je werk als diaken. Zo is je het diaconale werk altijd in-gebed in gebed.

  Lees meer

Soorten bezoek

Er zijn diverse redenen om gemeenteleden te bezoeken. Vaak breng je zo’n bezoek in je eentje. Het gaat in deze bezoeken vooral om meeleven en het bieden van troost. Het afleggen van dergelijke bezoeken versterkt de vertrouwensband.

 • Het doel van het kennismakingsbezoek is het leren kennen van elkaar. Als diaken maak je kennis met het gemeentelid en andersom natuurlijk ook. Daarnaast is zo’n eerste kennismakingsbezoek een mooie kans om wederzijdse verwachtingen uit te spreken. Wees vanaf het eerste bezoek helder over je rol als diaken en over de visie die jullie als diaconie voor de gemeente hebben.
 • Als diaken bezoek je soms zieke gemeenteleden. Naast allerlei praktische hulp die nodig is en die je zoveel mogelijk organiseert in samenwerking met de wijkcoördinator en de mensen uit de wijk, mag je troost brengen vanuit Gods Woord. Ook mag je samen met en voor de zieke bidden. Een mooi kant van je taak als diaken. Stem af met de wijkouderling(en) en de predikant wie wanneer gaat wanneer, zodat de bezoeken enigszins verdeeld worden.
 • Bezoeken bij ervaren moeiten. Het is verstandig om bij problemen als werkloosheid, financiële ondersteuning etc. regelmatig een bezoekje af te leggen.
 • Bezoek van vertrekkende gemeenteleden. Soms krijgen vertrekkende gemeenteleden financiële steun. Overleg van te voren in hoeverre financiële steun ook na verhuizing nodig blijft. Als diaconale ondersteuning ook na de verhuizing nog nodig blijft, is het binnen de GKV een (ongeschreven) gewoonte dat de ondersteuning van de huidige diaconie nog een jaar doorloopt. In dat jaar kan de nieuwe diaconie worden voorbereid op de situatie of kan de reden voor steun worden weggenomen. Deze gewoonte komt uit een tijd dat diakenen een ‘duur’ gezin probeerden af te schuiven naar een andere gemeente. Wanneer de nieuwe diaconie al eerder de steun wil overnemen kan dat uiteraard besproken worden. In het geval dat er geen sprake meer is van concrete steunverlening hoeft er in principe geen contact te zijn tussen de diaconieën.

Alleengaanden

Hoe ga je als diaken om met het bezoeken van alleengaanden? In deze handreiking vind je diverse concrete tips en punten van aandacht.

download handreiking